Siirry suoraan sisältöön
Home » Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen kuvaus

Biotalouden erikoistumiskoulutuksen valtakunnallinen koulutusohjelma

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan koulutettava:

 • osaa tunnistaa, arvioida ja kehittää uusia biotalouden palveluita ja tuotteita kuluttajien nykyisten ja ennakoitujen tarpeiden pohjalta
 • hallitsee tuotantoon liittyvät pääbiomassavirrat sekä biotalouden sivujakeet ja niiden tarjoamat käyttöpotentiaalit ottaen huomioon biomassojen ominaispiirteet ja hyödyntäen kiertotalouden ja digitalisaation mahdollisuuksia
 • kykenee yhdistämään olemassa olevia eri toimialojen prosesseja sekä tunnistaa uusia biomassojen tuotanto- ja käyttöprosesseja
 • osaa johtaa biotalouden innovaatioprosesseja
 • kykenee verkostoitumaan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti muiden toimijoiden kanssa ja kykenee synnyttämään uusia verkostoja
 • osaa arvioida biotalouden eri toimien yhteiskunnallisia, ekologisia, kulttuurisia ja sosiaalisia vaikutuksia
 • tuntee biomassojen tuotantoon ja käyttöön liittyvän kestävän hallinnan keskeiset periaatteet ja keinot mukaan lukien lainsäädännön

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen rakenne muodostuu yhteisistä ja osaamista täydentävistä opinnoista. Alueelliset konsortiot painottavat koulutuksessa erilaisia teemoja.

Yhteisiä opintoja, 20 op

 • Biotalous ja sen prosessit
  • Biotalouden käsitteistö, biologiset tuotantoprosessit, tekniset jalostusprosessit sekä palveluprosessit, biomassavirrat ja sivujakeet sekä niiden käyttöpotentiaalit, kiertotalous, yrityssymbioosit, biotalouden innovaatiot, kehittämisprojektin hallinta.
 • Biotalouden liiketoiminta ja sääntely
  • Biotalouden tuotteet ja palvelut, biotalousmarkkinat ja liiketoiminnan kehittäminen, kestävyys, tuotteistaminen, verkosto-osaaminen, biomassojen hallinta ja sääntely.

Osaamista täydentäviä opintoja, 10 op

 • Biotalousalaa tukeva osaaminen. Esimerkiksi kemiaan, biokemiaan, biologiaan, mikrobiologiaan, digitalisaatioon tai tekniikkaan liittyvät, kehittämisprojektia täydentävät opinnot.