Siirry suoraan sisältöön

”Monialainen oppimiskokonaisuus ruoasta, vedestä ja vaatteista”

Oppimiskokonaisuuden esitttely

KEHITTÄJÄT: Lauri Heiskanen, Nelli Malmström, Ilari Kalliojärvi, Petter Punnonen, Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

TOIMITTAJAT: Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

AIHE: Teemoina ruoka, vesi, vaatteet ja liikunta, joita tarkastellaan ympäristöopin tiedonalojen (biologia, maantieto, fysiikka, kemia, terveystieto) näkökulmista katsottuna

IKÄLUOKKA: peruskoulun alaluokat 5 – 6

TAVOITTEET: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat tavoitteet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet (pdf-tiedosto)

KUVAUS TOTEUTUKSESTA:

Opiskelukokonaisuus rakentuu neljän eri teeman – ruoka, vesi, vaatteet ja liikunta – ympärille. Kyseisiä teemoja tarkastellaan eri tiedonaloista integroidun oppiaineen, ympäristöopin näkökulmasta. Opiskelussa toteutetaan niin sanottua kolmivaihemallia, jossa skenaariovaiheen kautta edetään varsinaisen tutkimus- ja opiskeluvaiheen kautta päätöksentekovaiheeseen. Skenaariovaihe esitellään oppilaille Pena nimisestä pojasta kertovien kolmen tarinan avulla, joissa kuvataan Penan ruokailu- ja liikuntatottumuksia sekä veden ja vaatteiden kulutustottumuksia. Oppilaat siirtyvät skenaariovaiheiden jälkeen tutkimus- ja opiskeluvaiheisiin, jotka kytkeytyvät edellä mainittujen neljän teeman ympärille. Tutkimuksissaan oppilaat tutustuvat muun muassa monipuolisiin tietolähteisiin, luovat lautasmallin mukaisen terveellisen lounaan, seuraavat omaa vedenkulutustaan, suunnittelevat oman vedenpuhdistusprosessin, tutustuvat vaatteisiin niiden alkuperän ja kierrätyksen kautta sekä pohtivat liikunnan merkitystä hyvinvoinnissa. Päätöksentekovaiheessa oppilaat laativat tarinat Penasta, joka on omaksunut elämäänsä vihreitä valintoja.

LIITTEET

Kokonaisuuden kuvaus ja oppilaiden tehtävät (pdf-tiedosto)

Kokonaisuuden kuvaus ja oppilaiden tehtävät (Word-tiedosto)

Tehtävävihko (pdf-tiedosto)

Tehtävävihko (Word-tiedosto)

Pelilauta (pdf-tiedosto)

Pelilauta (Word-tiedosto)

LISÄTIETOJA

Opiskelukokonaisuuteen liittyy myös yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteisiin liittyviä sisältöalueita kuten yksilön ja yhteisön osallistuminen yhteiskunnan toimintaan, rahan käyttö, säästäminen ja kestävä kuluttaminen sekä lähiympäristön yrityksiin ja palveluntuottajiin tutustuminen.