Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa

Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Toiminnallisia oppinainerajat ylittäviä oppimiskokonaisuuksia ihmisen ominaisuuksista

Ihmiskeho on monimutkainen kokonaisuus, minkä vuoksi sitä on luontevaa tarkastella eri oppiaineiden näkökulmista.

Sivupalkkiin on koottu ihmisen fyysisiä ominaisuuksia käsitteleviä työkokonaisuuksia, joissa yksittäistästä ominaisuutta, kuten puristusvoimaa, tarkastellaan useamman oppiaineen näkulmista.

Työkokonaisuudet sisältävät kokeellisen osan, jonka puitteissa oppilailla on mahdollista tutkia oman kehonsa ominaisuuksia aistihavainnoin ja erilaisten mittalaitteiden avulla. Töissä käytetään usein tietokoneavusteisia mittalaitteita, joita voi lainata Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskukselta ja Lounais-Suomen LUMA-keskukselta.

Työkokonaisuuksista mielenkiintoa oppimiseen

Ihmisen omiaisuuksien tarkastelu on havaittu mielekkääksi tavaksi opettaa luonnontieteiden ja ympäristöopin sisältöjä. Oppilaat ovat usein innostuneita kokeilemaan kuinka korkealle he pystyvät hyppäämään tai kuinka kovasti he jaksavat puristaa. Oman kokemuksen kautta opetettavat sisällötkin vaikuttuvat oppilaista usein mielenkiintoiselta ja kiinnittyvät luontevasti oppilaan omaan kokemusmaailmaan.

Työkokonaisuuksissa oppilailla on mahdollisuus tutustua tietokoneavusteisen mittalaitteiden käyttöön. Mittalaitteiden avulla oppilaat voivat tutkia nopeita ilmiöitä, kuten jalkojen alustaan kohdistavan voiman suuruutta ylöspäin ponnistaessa. Mittalaitteet esittävät mittaustulokset usein kuvaajina, joiden tarkastelu tukee oppilaiden kuvaajien tulkintataitojen kehittymistä.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_wp_custommenu nav_menu=”43″][/vc_column][/vc_row]