Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Luonnontieteiden ja matematiikan eheyttävää opetusta koulussa ja sen ulkopuolella

Luonnontieteiden ja matematiikan eheyttävää opetusta koulussa ja sen ulkopuolella

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa opettajakoulutuksen kehittämishankkeessa ”Yhteisölliset tutkimusperustaiset oppimisympäristöt opettajankoulutuksessa LUMA-ekosysteemissä” on mukana Suomesta viisi eri yliopistoa. Hanketta koordinoi  LUMA-keskus Suomi. Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen vastuulla on kehittää luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutusta. Itä-Suomen yliopistossa tapahtuva hankeosio on nimellä Ilmiölähtöisen oppimisen ja projektityöskentelyn jatkokehittäminen LUMA-aineenopettajakoulutuksessa osana StarT-hanketta.

Aineenopettajille tarkoitetulla ilmiölähtöistä projektioppimista käsittelevällä kurssilla toteutetaan opetuskokonaisuuksia yhteistyössä yritysten ja koulujen kanssa. Yläkouluja ja lukioita on mukana eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Projektioppimisen ja ilmiölähtöisyyden lisäksi kurssilla opiskellaan yrittäjyyskasvatuksesta ja sen toteutuksesta osana projektimuotoista opetusta.

Hanke kehittää kurssia tutkimusperustaisesti, jonka tarkoituksena on vastata paremmin uuden opetussuunnitelman sisältöihin. Myös hankkeen tavoitteissa korostuu eheyttävien opetuskokonaisuuksien toteutus kouluissa, joka vaatii opettajilta monialaista osaamista ja yhteistyötä. Tähän sekä opettajaopiskelijat että työssä olevat opettajat tarvitsevat tukea. Toisekseen hankkeen tarkoituksena on valmentaa opiskelijoita paremmin työelämään ja tehdä yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Lisätietoja: Ville Tahvanainen, ville.tahvanainen (at) uef.fi, +358 469 207 299

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT.