Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa

Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Tervetuloa Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa –materiaalien pariin! Materiaalit tarjoavat opettajalle työkaluja yläluokkia suorittavien nuorten työelämätiedon lisäämiseksi LUMA-aineiden opetuksessa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen tutustuminen sukupuolinäkökulma huomioiden on yksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. OPSiin on kirjattu, että perusopetuksessa

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen. ” (OPS 2014, s. 22)

Työelämätiedon lisääminen on lisätty myös oppiaineen tehtäviin fysiikan ja kemian tapauksessa:

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan/kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan/kemian osaamista.” (OPS 2014, s. 447 ja s. 453)

Tämän sivustolta löytyvien tehtävien avulla opettaja voi sisällyttää opetukseensa seuraavia työelämätiedon osa-alueita:

1. LUMA- ja teknologian alojen merkityksellisyys sekä yhteiskunnassa että nuoren omassa elämässä

2. LUMA- ja teknologian alojen koulutuspolut ja ammatit

3. LUMA- ja teknologian alojen yritykset

4. Monipuoliset roolimallit aloilla työskentelevistä ihmisistä

Alhaalta löydät kymmenen tehtäväsivua, jotka pitävät sisällään ohjeet opettajille tehtävien toteuttamista varten sekä tulostettavat materiaalit oppilaille ja kouluvierailijoille!

Tehtävä 1. Piirrä tieteentekijä
Tehtävä 2. Merkittävät keksinnöt ja urapolut
Tehtävä 3. Merkittävät keksinnöt ja urapolut – Yhteistoiminnallinen ryhmätyöskentely
Tehtävä 4. LUMA- ja teknologian alojen yrityksiin tutustuminen verkosta löytyvän tiedon avulla
Tehtävä 5. Arvaa ammatti!
Tehtävä 6. Käänteinen työhaastattelu
Tehtävä 7. Vierailija LUMA-aineiden tunnille
Tehtävä 8. Vierailu LUMA-alan yritykseen tai oppilaitokseen
Tehtävä 9. Learning café roolimallien kanssa
Tehtävä 10. Hullunkuriset LUMA-perheet -korttipeli[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_wp_custommenu nav_menu=”85″][/vc_column][/vc_row]