Siirry suoraan sisältöön
Home » Julkaisuluettelo

Julkaisuluettelo

Julkaisuluettelo (päivitetty) 27.4.2022

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit:

2021

Nousiainen M., Kesonen M. & Vuola K. (2021). Argumentointimallit fysiikan tiedon kuvaamisessa. Ainedidaktiikka. 5(1), 66-84.

Leinonen R., Kesonen M., Hirvonen P.E. & Asikainen M.A. & Aksela M. (2021). Kansainvälisestä LINKS-hankkeesta oppia LUMA-opettajien jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen. Tiedepolitiikka. 45(4), 30-39.

Suominen S., Ikonen K. & Asikainen M. (2021). New Vocational School Students’ Basic ICT Skills Self-Assessment. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 17(11).

2020

Ikonen K, Hirvonen A, Leinonen R., Kesonen M., Hietala J., Asikainen, M.A. & Hirvonen, P.E. (2020). Gender and the STEM Fields in Education-and Career-Related Discussions between Finnish Parents and their Adolescent Children. Journal of Research in STEM Education. 6(2), 115-137.

Leinonen R., Haaranen M., Kesonen M., Koponen M., Hirvonen P.E., Asikainen, M.A. (2020). Finnish graduated physics teachers’ views about their teacher education program – The disparity between the needs and delivery. Journal of technology and science education. 10(1), 101-116.

2019

Ikonen K., Leinonen R., Hirvonen P.E. & Asikainen M.A. (2019). Finnish Ninth Graders’ Gender Appropriateness of Occupations. Eurasia journal of mathematics, science & technology education. 15(12).

Kesonen M.H.P, Leinonen R. & Asikainen M.A. (2019). Applying a simple model aiding in understanding the acceleration of a bungee jumper.
Physics education
54(4).

Koponen M., Asikainen M.A., Viholainen A., Hirvonen, P.E. (2019). Using network analysis methods to investigate how future teachers conceptualize the links between the domains of teacher knowledge. Teaching and teacher education. 79, 137-152.

2018

Ikonen K., Jaatinen A., Leinonen R., Kesonen M., Hietala J., Hirvonen P.E. & Asikainen M.A. (2018). Sukupuoli ja matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniset alat vanhempien ja nuorten välisissä koulutus- ja urakeskusteluissa. Proceedings of the FMSERA annual symposium, 2(1), 12-22.

Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2018). Finnish mentor physics teachers’ ideas of a good physics teacher. In Auður Pálsdóttir (Ed.), Proceedings of the 12th Nordic Research Symposium on Science Education (pp. 35-41). Available online:   http://nfsun.org/wp-content/uploads/2018/05/NFSUN_PROCEEDINGS_2017-Final-1.pdf

Palmberg, I., Hermans, M., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Persson, C. & Yli-Panula, E. (2018). Nordic Student Teachers’ Views on the Importance of Species and Species Identification Journal of Science Teacher Education, 29(5), 397-419

Salonen, A. Kärkkäinen, S. & Keinonen, T. 2018. Career-related instruction promoting students’ career awareness and interest towards science learning. Chemistry Education Research and Practice, 1-11 (Epub ahead of print 20 Jan 2018)

2017

Asikainen, M. A. (2017). Probing University Students’ Pre-Knowledge in Quantum Physics with QPCS Survey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(6), 1615-1632. DOI: 10.12973/eurasia.2017.00688a

Asikainen, M. A., Viholainen, A., Koponen, M., & Hirvonen, P. E. (2017). Finnish entry-level students’ views of teacher knowledge and the characteristics of a good mathematics teacher. NOMAD, 22(4), 61-83. DOI: 10.1080/09500693.2017.1350790

Havu-Nuutinen, S., Kärkkäinen, S., & Keinonen, T. (2017). Changes in Primary School Pupils’ Conceptions of Water in the Context of Science, Technology, and Society (STS) Instruction. International Research in Geographical and Environmental Education. DOI: 10.1080/10382046.2017.1320897

Hokkanen, J., Elorinne, A-L., Hämeen-Anttila, K., Keinonen, T. (2017). Medicine education at home – a Finnish case study. Health Education Journal. DOI: 10.1177/0017896917730865

Ikonen, K., Leinonen, R., Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2017). The influence of socializers in ninth graders’ education-al and occupational choices – gendered choices in STEM on special interest. International Journal of Gender Science and Technology, 9(3), 316-338.

Kang, J. & Keinonen, T. (2017). The effect of inquiry-based learning experiences on adolescents’ science-related career aspiration in the Finnish context. International Journal of Science Education, 39(12), 1669-1689.

Kang, J., & Keinonen, T. (2017). The Effect of Student-Centered Approaches on Students’ Interest and Achievement in Science: Relevant Topic-Based, Open ad Guided Inquiry-Based, and Discussion-Based Approaches. Research in Science Education. DOI 10.1007/s11165-016-9590-2

Kärkkäinen, S., Keinonen, T., Hartikainen-Ahia, A., Vainio, K., & Hämeen-Anttila, K. (2017). An Internet-Based Medicine Education Intervention: Fourth Graders’ Perspectives. Education Sciences, 7, 46. doi:10.3390/educsci7020046

Keinonen, T. & de Jager, T. (2017). Student-teachers’ Perspectives on Chemistry Education in South Africa and Finland. Journal of Science Teacher Education. DOI:10.1080/1046560X.2017.1378055

Kesonen, M. H. P., Leinonen, R., Hirvonen, P. E., & Asikainen, M. A. (2017). Argumentointia painottava luonnontieteen kouluopetus – katsaus tavoitteisiin. Proceedings of the FMSERA Annual symposium, 43-53.

Kesonen, M. P. H, Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2017). Light source matters – Students’ explanations about the behavior of light when different light sources are used in task assignments of optics. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(6), 2777-2803.

Koponen, M., Asikainen, M. A., Viholainen, A. & Hirvonen, P. E. (2017). How education effects on mathematics teachers’ knowledge? Unpacking some aspects of teacher knowledge. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(6), 1943-1980. DOI: 10.12973/eurasia.2017.01209a

Leinonen, R., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2017). Peer discussions in lecture-based tutorials in introductory physics. Physical Review Physics Education Research, 13, 010114. DOI: 10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010114

Leinonen, R., Kesonen, M. P. H., Hirvonen, P. E., & Asikainen, M. A. (2017). Opiskelijoiden kokemukset tutoriaaleista fysiikan yliopisto-opetuksessa. Proceedings of the FMSERA Annual Symposium, 12-21.

Roy, A., Ikonen, R., Keinonen, T., & Kumar, K. (2017). Adolescents’ perceptions of alcohol. Health Education, 117(3), 280-296. doi 10.1108/HE-05-2016-0021

Salonen, A., Hartikainen-Ahia, A., Hense, J., Scheersoi, A., & Keinonen, T. (2017). Secondary school students’ perceptions of working life skills in science-related careers. International Journal of Science Education, 39(10), 1339-1352. DOI:10.1080/09500693.2017.1330575

Sormunen, K., Hartikainen-Ahia, A. & Jäppinen, I. 2017. Quality of SSI Scenarios Designed by Science Teachers. In K.Hahl, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto & J. Lavonen (Eds.), Cognitive and Affective Aspects in Science Education Research, Selected Papers from the ESERA 2015 Conference. Springer. Contributions from Science Education Research 3, 103-116.

Tossavainen, T., Viholainen, A., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2017). Explorations of Finnish mathematics students’ beliefs about the nature of mathematics. Far East Journal of Mathematical Education, 17(3), 105-120.

Vesisenaho, M., Dillon, P. Havu-Nuutinen, S. Nousiainen T., Valtonen T., Wang R. 2017.Creative Improvisations with Information and Communication Technology to Support Learning: A Conceptual and Developmental Framework. Journal of Teacher Education and Educators, 6(3),229-250.

2016

Kukkonen, J., Dillon, P., Kärkkäinen, S., Hartikainen-Ahia, A., & Keinonen, T. (2016). Pre-service teachers’ experiences of scaffolded learning in science through a computer supported collaborative inquiry. Education and Information Technologies, 21(2), 349-371. DOI 10.1007/s10639-014-9326-8.

Keinonen, T., Palmberg, I., Kukkonen, J., Yli-Panula, E., Persson, C., & Vilkonis, R. (2016). Higher Education Students’ Perceptions of Environmental Issues and Media Coverage. Discourse and Communication for Sustainable Education, 7(1), 5-22.

Hiltunen, M., Kärkkäinen, S., Keinonen, T., Hähkiöniemi, M., Lehesvuori, S., & Tikkanen, P. (2016). Primary school student teachers’ classroom talk during inquiry-based biology lessons. Problems of Education in the 21st Century, 69, 37-56.

Hirvonen, P. E., Leinonen, R. & Asikainen, M. A. (2016). Tieteelliseen tutkimukseen perustuva opettajankoulutusohjelma – pitkäjänteistä tutkimusta kokeilukulttuurin sijaan. Tiedepolitiikka, 3, 69-76.

Hokkanen, J., Elorinne, A.-L., Vainio, K., & Keinonen, T. (2016). Medicine case study highlight the problems of Finnish households in medicine consumption. Problems of Education in the 21st Century, 71, 31-43.

Koponen, M., Asikainen, M. A., Viholainen, A. & Hirvonen, P. E. (2016). Teachers and their educators – Views on contents and their development needs in mathematics teacher education. The Mathematics Enthusiast, 13(1), 149-170.

Kärkkäinen, S., Keinonen, T., Kukkonen, J., Juntunen, S., & Ratinen, I. (2016). The effects of socio-scientific issue based inquiry learning on pupils’ representations of landscape. Environmental Education Research, 23 (8), 1072-1087. DOI:10.1080/13504622.2016.1177711

Leinonen R., Kesonen M. H. P. & Hirvonen P. E. (2016). Hidden circuits and argumentation. Physics Education, 51(6), 1-6.

Halder, P. Pietarinen, J. Havu-Nuutinen, S. Pöllänen, S. Pelkonen, P. 2016. Perceptions of bioenergy: Is there a need to improve them among instructors and young learners? International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, 4(1), 79- 91.

Sormunen K., Hartikainen-Ahia, A. & Kärkkäinen, S. 2016. Kokemuksia eheyttävän luonnontieteiden opetuksen yhteisöllisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Teoksessa: H.-M. Pakula, E. Kouki, H. Silfverberg & E. Yli-Panula (toim.) Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja 11, 224–239.

Kontkanen, J., Kärkkäinen, S., Dillon, P., Hartikainen-Ahia, A., Åhlberg, M. 2016. Collaborative processes in species identification using an internet-based taxonomic resource. International Journal of Science Education, 38(1), 96-115.

Siitonen, P., Hämeen-Anttila, K., Kärkkäinen, S., & Vainio, K. 2016. Medication management in comprehensive schools in Finland: teachers’ perceptions. International Journal of Pharmacy Practice, 24(5), 349-357.

Viholainen, A., Asikainen, M. A., Hirvonen, P. E., Lepik, M. & Hemmi, K. (2016). Estonian and Finnish beginning university students’ views about proof. In C. Csíkos, A. Rausch & J. Szitányi (eds.), Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 1. pp. 261-266.

Viholainen, A., Kuusisto, N., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2016). Matematiikanopettajien näkemyksiä liittyen teoriaan, esimerkkeihin ja harjoitustehtäviin. In H. Silfverberg & P. Hästö (eds.). Annual symposium of the Finnish mathematics and science education research association 2015 (pp. 162-172). Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.

2015

Freyer, K., Asikainen, M. A., Hirvonen, P. E. & Sumfleth, E. (2015). Studienanfängerinnen und Studienanfänger im Fach Chemie: Deutschland und Finnland im Vergleich. Chemie konkret: Forum für Unterricht und Didaktik (CHEMKON), 22(2), 75-81. DOI: 10.1002/ckon.201410245

Halder P., Pietarinen J., Havu-Nuutinen S., Pöllänen S., Pelkonen P. 2015. The Theory of Planned Behavior Model and Students’ Intentions to Use Bioenergy: A Cross-Cultural Perspective. Renewable Energy, 89, 627-635.

Hirvonen, P. E., Leinonen, R., Kesonen, M., Nivalainen, V. & Asikainen, M. (2015). Tutkimusperustainen fysiikan opettajankoulutusohjelma – prosessi ja nykytila. LUMAT, 6(3), 813-828.

Keinonen, T., Schulte, T., & Bolte, C. (2015). Desirable Science Education ˗ Finnish High School Students’ Preferences. The International Journal of Science, Mathematics, and Technology Learning, 22(4), 21-35.

Keinonen, T., Vainio, K., Härkönen, N., Lindén, J., & Hämeen-Anttila, K. (2015).  Neljäsluokkalaisten näkemyksiä lääkkeistä ja lääkkeiden käytöstä ˗ laadullinen tutkimus koulujen lääkekasvatuksen kehittämiseksi. DOSIS. 31 (1), 25-35.

Kokko, S., Eronen, L. & Sormunen, K. 2015. Crafting Maths: Exploring Mathematics Learning through Crafts. Design and Technology Education: An International Journal, 20, 22–31.

Kontkanen, S., Dillon, P., Kärkkäinen, S., Kukkonen, J., Valtonen, T. & Väisänen, P. 2015. A Second Life experiment in sex education with pre-service teachers and its contribution to the development of their proto-TPACK. Journal of Educational Enquiry, 14 (3), 17-36.

Koponen, M., Asikainen, M. A., Viholainen, A. & Hirvonen, P. E. (2015). Matematiikan opettajankoulutuksen arviointipohjainen kehittäminen. LUMAT, 3(6), 925-947.

Leinonen, R., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2015). Grasping the second law of thermodynamics at university: The consistency of macroscopic and microscopic explanations. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 11, 020122. DOI: 10.1103/PhysRevSTPER.11.020122

Leinonen, R., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2015). Lämpöopin toinen pääsääntö – makro- ja mikroselitysten johdonmukaisuus yliopistossa. In P. Hästö & H. Silfverberg (eds.), Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseuran tutkimuspäivät 2014 (pp. 61-70). Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura.

Palmberg, I., Berg, I., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Norrgård-Sillanpää, P., Persson, C.,   Vilkonis, R., & Yli-Panula, E. 2015. Nordic–Baltic Student Teachers’ Identification of and Interest in Plant and Animal Species: The Importance of Species Identification and Biodiversity for Sustainable Development. Journal of Science Teacher Education 26 (6), 549-571.

Siitonen, P., Vainio, K., Keinonen, T., Kiviniemi, V., & Hämeen-Anttila, K. (2015). Associations between beliefs about medicines and medicines education: a survey among Finnish comprehensive school teachers. Health Education Journal, 74(3), 312-325. DOI: 10.1177/0017896914536375

Stylianidou, F., Rossis, D., Glauert, E. & Havu-Nuutinen, S. 2015. Creative Little Scientists’ project: Mapping and comparative assessment of early years science education policy and practice.  In N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou & C. Constantinou. Insights from Research in Science Teaching and Learning. Selected papers from the ESERA 2013 conference. Springer.

Viholainen, A., Partanen, M., Piiroinen, J., Asikainen, M. & Hirvonen, P. E. (2015). The role of textbooks in Finnish upper secondary school mathematics: theory, examples and exercises. Nordisk matematikkdidaktikk (NOMAD), 20(3-4), 157-178.

2014

Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2014). Probing pre-and in-service physics teachers’ knowledge using the double-slit thought experiment. Science & Education, 23(9), 1811-1833. DOI: 10.1007/s11191-014-9710-1

Halder P., Havu-Nuutinen S., Pietarinen J., Zyadin A., Pelkonen Paavo. 2014. Subject Knowledge and Perceptions of Bioenergy among School Teachers in India: Results from a Survey. Recourses 3(4), 599-613.

Keinonen, T., Kukkonen, J., Schulte, T., & Bolte, C. (2014). Stakeholders’ view of Science Education: Finnish PROFILES Curricular Delphi Study ˗ Second Round, In C.P. Constantinou, N. Papadouris, & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching

Keinonen, T., Yli-Panula, E., Svens, M., Vilkonis, R., Persson, C., & Palmberg, I. (2014). Environmental Issues in Media –  Students’ Perceptions in Three Nordic-Baltic Countries. Journal of Teacher Education for Sustainability, 16(1), 32-53.

Koponen M., Asikainen M., Viholainen A. & Hirvonen P. E. (2014). Työssä olevien matematiikanopettajien ja opettajankouluttajien näkemyksiä opettajankoulutuksen opetusmenetelmistä. In A.-S. Röj-Lindberg, L. Burman, B. Kurtén-Finnäs, and K. Linnanmäki (eds.), Spaces for learning: past, present and future (pp. 115-137). Åbo Akademi. Report from the Faculty of Education, Åbo Akademi University 36.

Kärkkäinen, S., Hämeen-Anttila, K., Vainio, K., & Keinonen, T. (2014). Teacher Education as a Promoter of Health: Teacher Students’ Perceptions about Medicine Education. Problems of Education in the 21st Century, 58: 82-98.

Kärkkäinen, S., Hämeen-Anttila, K., Vainio, K., Kontturi, S., Patrikainen, R., & Keinonen, T. (2014). Fourth graders’ perceptions about medicines and medicine use. Health Education, 114(1), 43-57.

Kärkkäinen, S., Kukkonen, J., & Keinonen, T. (2014). Scaffolding in a Medicine Education Intervention for Student Teachers Based on the PROFILES Three Stage Model. Center for Educational Policy Studies Journal, 4(1), 85-100.

Köksal, M. & Sormunen, K. 2014. Advanced science students’ understanding on nature of science in Turkey. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 15, 1-14.

Schulte, T., Bolte, C., Keinonen, T., Gorghiu, G., Kapanadze, M., & Charro, E. (2014). A Comparable Analysis of Stakeholders’ views on Science Education from Five Different Partner Countries ˗ Results of the Second Round of the International PROFILES Curricular Delphi Study on Science Education, In C.P. Constantinou, N. Papadouris, & A. Hadjigeorgiou (Eds.), E-Book Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. Part 8 (co-ed. M. Ossevoort and J.A. Nielsen), Nicosia, Cyprus: European Science Education Research.

Siitonen, P., Hämeen-Anttila, K., Keinonen, T., & Vainio, K. (2014). Medicine education as a part of health education: the implementation in Finnish comprehensive schools. International Journal of Health Promotion and Education, 52(2), 90-104. DOI: 10.1080/14635240.2013.871409.

Sormunen, K. & Köksal, M. 2014. Advanced Science Students’ Understandings on Nature of Science in Finland. European Journal of Educational Research, 3, 167-176.

Sormunen, K., Keinonen, T., & Holbrook, J. (2014). Finnish Science Teachers’ Views on the Three Stage Model. Science Education International, 25(2), 43-56.

Valtonen, T., Kukkonen, J., Kontkanen, S., Sormunen, K., Dillon, P. & Sointu, E. 2014. The impact of authentic learning experiences with ICT on pre-service teachers’ intentions to use ICT for teaching and learning. Computers & Education, 81, 49-58.

Viholainen, A., Asikainen, M. A., & Hirvonen, P. E. (2014). Mathematics student teachers’ epistemological beliefs about the nature of mathematics and the goals of mathematics teaching and learning in the beginning of their studies. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(2), 159-171. DOI: 10.12973/eurasia.2014.1028a

2013

Asikainen, M. A., Pehkonen, E. & Hirvonen, P. E. (2013). Finnish mentor mathematics teachers’ views of the teacher knowledge required for teaching mathematics. Higher Education Research, 3(1), 79-91. DOI: 10.5539/hes.v3n1p79

Asikainen, M., Viholainen, A. & Hirvonen, P. E. (2013). Aloittavien yliopisto-opiskelijoiden näkemykset fysiikasta ja fysiikan oppimisesta fysiikan perusopintojen aikana. In M. Hähkiöniemi, H. Leppäaho, P. Nieminen & J. Viiri (toim.), Proceedings of the 2012 Annual Conference of Finnish Mathematics and Science Education Research Association (pp. 131-142). Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.

DOI:10.1080/09500693.2013.782452

Dumbrajs, S. & Keinonen, T. (2013). A Students Teacher’s Vision of a Good Day at School. The International Journal of Pedagogy and Curriculum, 19(1), 37-47.

Kesonen, M. H. P., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2013). Assessing the impact of a tutorial intervention when teaching the ray model of light in introductory physics. European Journal of Physics, 34(4), 849-857.

Kukkonen, J., Kärkkäinen, S., &  Keinonen, T. (2013). Fifth Graders’ Views of Atmosphere. International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, 19(3), 113-129.

Kukkonen, J., Kärkkäinen, S., Hartikainen-Ahia, A., & Keinonen, T. (2013). Scaffolding Teacher Students’ Inquiry Learning in Science Education with ICT. International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, 19(3), 131-145.

Kukkonen, J.E., Kärkkäinen, S., Dillon, P., & Keinonen, T. (2013). The Effects of Scaffolded Simulation-Based Inquiry Learning on Fifth Graders’ Representations of the Greenhouse Effect. International Journal of Science Education, 36(3), 406-424.

Kärkkäinen, S., Haukipuro, L., Rummukainen, A.-M., Keinonen, T., & Simola, H. (2013). Environmental responsibility: A case study among sixth graders. Problems of Education in the 21st Century, 54, 22-38.

Leinonen, R., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2013). Overcoming students’ misconceptions concerning thermal physics with the aid of hints and peer interaction during a lecture course. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 9, 020112. DOI: 10.1103/PhysRevSTPER.9.020112

Nivalainen, V., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2013). Pre-service teachers’ objectives and their experience of practical work. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 9(1), 010102. DOI: 10.1103/PhysRevSTPER.9.010102

Patrick, P., Byrne, J., Tunnicliffe, S.D., Asunta, T., Carvalho, G.S., Havu-Nuutinen, S., Sigurjónsdóttir, H., Óskarsdóttir, G. & Tracana, R.B. 2013. Students (ages 6, 10 and 15 years) in six countries knowledge of animals. Nordic Studies in Science Education 9(1), 18-32.

 

 

 

 

Muut tieteelliset julkaisut:

Bolte, C., Keinonen, T., Mühlenhoff, T., Sormunen, K. (2013). PROFILES Unterricht im Urteil von Schülern aus Finnland und Deutschland. In S. Bernholt (Hg.): Inquiry-based learning – Forschendes Lernen. Zur Didaktik der Physik und Chemie. Probleme und Perspektiven. http://www.gdcp.de/index.php/ tagungsbaende/tagungsband-uebersicht/145-tagungsbaende/2013/4220-band33. S. 200-202.

Eloranta, V., Yli-Panula, E. & Kärkkäinen, S. 2013. Yhteisöllinen oppiminen biologian ja maantieteen opetuksen haasteena. Teoksessa L. Tainio, K. Juuti, & S. Routarinne (toim). Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Ainedidaktisia tutkimuksia 4, 157-173.

Hartikainen-Ahia, A., Kärkkäinen, S., Nikkanen, N., & Keinonen, T. (2014). Health Education through the PROFILES Teaching Approach. In Bolte, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., and Rauch, F. (Eds.). Science Teachers’ Continuous Professional Development in Europe. Case Studies from the PROFILES Project. Berlin: Freie Universität Berlin (Germany)/Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria).

Kärkkäinen, S., Hartikainen-Ahia, A., & Keinonen, T. (2014). Teachers’ Ownership: The Case in Mertala School. In Bolte, C., Holbrook, J., Mamlok-Naaman, R., and Rauch, F. (Eds.). Science Teachers’ Continuous Professional Development in Europe. Case Studies from the PROFILES Project. Berlin: Freie Universität Berlin (Germany)/Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (Austria).

Siitonen, P., Rytkönen, R. Kärkkäinen, S., Hämeen-Anttila, K. & Vainio, K. (2016.) Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia pitkäaikaissairauksista ja lääkkeistä koulussa. Kasvatus, 47(2), 160-167.

Sointu, E., Valtonen, T., Kukkonen, J., Kärkkäinen, S., Koskela, T., Pöntinen, S., Rosenius, P. & Mäkitalo-Siegl, K. 2016. Enhancing pre-service teachers TPACK in university level sustainable development course. In L. Leiping L. & D. Gibson (Eds.) Research Highlights in Technoloy and Teacher Education 2016. Association for the advancement of computing in education (AACE).

 

Ammattijulkaisut:

Kesonen M., Salmenoja R., Leinonen R., & Asikainen M.A. (2019). Lukiolaisten perustelutaitojen parantaminen lämpöopissa MAOL-LUMA-yhteistyönä. Dimensio. https://www.dimensiolehti.fi/lukiolaisten-perustelutaitojen-parantaminen-lampoopissa-maol-luma-yhteistyona/

Kesonen M., Ikonen K., Asikainen M.A. & Valoharju-Moller S. (2021). Tee tulevaisuutesi – Työelämätapahtuma lukiolaisille. LUMAT-B. 6(1), 18-25.

Kesonen M., Leinonen R.,, Herranen J., Asikainen M.A., Hirvonen P.E. (2017). Argumentointi luonnontieteissä ja sen painottamisen mahdollisuudet luonnontieteiden kouluopetuksessa. LUMAT-B. International journal on math, science and technology education. 2(4), 6-15.

Koponen M., Asikainen M.A., Viholainen A. & Hirvonen P.E. (2015). Matematiikan opettajankoulutuksen arviointipohjainen kehittäminen. LUMAT-Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö. 3(6), 925-947.

Hirvonen P.E., Leinonen R., Kesonen M., Nivalainen V. & Asikainen M. (2015). Tutkimusperustainen fysiikan opettajankoulutusohjelma – prosessi ja nykytila. LUMAT. 6(3), 813-828.

Asikainen, M. (2014). Nykyfyysikon kynästä: Tutkimuksella fysiikan opetuksen ongelmien kimppuun. LUMA.fi Sanomat.

Havu-Nuutinen, S. 2016. Amerikkalainen luonnontieteen opetus tienhaarassa. LUMAT.fi –sanomat. http://luma.fi/artikkelit/4250/amerikkalainen-luonnontieteen-opetus-tienhaarassa

Havu-Nuutinen, S. Fiqueras, K. Järvinen, H. Kontkanen, S. Kummunmäki, M. Pöntinen, S. Räty-Zaborsky, Savolainen, R. & Valtonen, T. 2014. Children as creative natural scientists-ICT tools in early years science education. In Juuso, H., Lindt, A., Hasari, M., Kumpulainen, K. Lapinoja, K-P., Pirilä,P., Raappana, S. & Tiainen, O. (Eds.) Research-based school and teacher education. Publications of Finnish teacher training schools 2014, 74-83.

Havu-Nuutinen, S., Sporea, D. & Sporea, A. 2017. Inquiry and creativity approaches in early years science education. A comparative analysis of Finland and Romania. In Kimonen E. & Nevalainen, R. (Eds.) Reforming Teaching and Teacher Education: Bright Prospects for Active Schools. Rotterdam, the Netherlands: Sense Publishers, 89- 116.

Keinonen, T., Jäppinen, I., Kukkonen, J., & Varis, K. (2015). PROFILES-hankkeen kuulumisia. Dimensio 3/2015, 18-20.

Keinonen, T., Kukkonen, J., & Jäppinen. I. (2013). Curricular Delphi Study on Science Education Interim Report on the Third Round of the UEF Working Group. www.uef.fi/profiles

Kesonen, M., Ohvanainen, J., Hietala, J., Ikonen, K., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. Tulta, kiveä ja yritysyhteistyötä. Dimensio, 5, 30-35.

Kontkanen, S., Sormunen, K. & Valtonen, T.. 2013. Wiki-ympäristö fysiikan, kemian ja tähtitieteen kokeellisen työskentelyn dokumentoinnissa, käsitteellistämisessä ja oppimisessa – kokemuksia luokanopettajakoulutuksen opintojaksolta: Joutsenvirta, T. & Myyry, L., Sulautuvaa opetusta ja oppimista – luokkahuoneista verkkoon. Valtiotieteellisen tiedekunnan opetuksen kehittämispalvelut. 63-70.

Leinonen R., Asikainen, M. A. & Hirvonen, P. E. (2013). Lämpöopin ensimmäinen pääsääntö ja kaasuprosessit lukiossa. Dimensio, 6, 37-41.

 

Väitöskirjat

Ikonen K. (2020). Socio-cultural factors contributing to adolescents’ gendered education and career exploration in STEM.  Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and Natural Sciences, 398, ISSN: 1798-5676

Häyrinen. L. (2018). Virkistyminen koulupäivän aikana: Oppilaiden kokemuksia kahdessa maaseutukouluympäristössä. School of Educational Sciences and Psychology

Kang, J. (2017). Implementation and implication of inquiry-based science education in the Finnish context: evidence from international large-scale assessments PISA and TIMSS. School of Educational Sciences and Psychology

Koponen, M. (2017). Investigating mathematical knowledge for teaching and mathematics teacher education. Department of Physics and Mathematics.

Anyolo E. (2015). Implementing education for sustainable development in Namibian schools. School of Educational Sciences and Psychology

Kukkonen, J. (2015). Scaffolding inquiry in science education by means of computer supported collaborative learning: pupils’ and teacher students’ experiences. School of Applied Educational Science and Teacher Education

Kesonen, M. (2014). Improving students’ learning about optics at university. Department of Physics and Mathematics.

Leinonen, R. (2013) Improving the learning of thermal physics at university. Department of Physics and Mathematics.

 

Projektit

Biodiversity. Nordiskt Nätverk i Miljöpedagogik, 2010-

Co-operation: Fimea, Finnish Medicine Agency (Katri Hämeen-Anttila), UEF/Department of Pharmacy (Kirsti Vainio)

Co-operation: Siauliai University (Rytis Vilkonis); Högskolan Kristianstad (Christel Persson), Åbo Akademi Vasa (Irmeli Palmberg, Maria Svens), University of Turku (Eija Yli-Panula)

Co-operation: Siauliai University (Rytis Vilkonis); Högskolan Kristianstad (Christel Persson), Åbo Akademi Vasa (Irmeli Palmberg, Maria Svens), University of Turku (Eija Yli-Panula), University of Oulu (Eila Jeronen)

Creative Little Scientists. EU 7th FW Programme. 2012-2013 (www.creative-little-scientists.eu)

Creativity and ICT in Early Years Education – cross-national comparative study In Finland and the United States, 2014-2016

Eheyttävä opetus. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.

Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.

Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.

Koulutuksesta kouluun [From training to school]. Consortium: University of Helsinki, University of Jyväskylä, University of Eastern Finland. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.

LINKS – Learning from Innovation and Networking in STEM – science, technology, engineering and mathematics. Erasmus+, 2017-2019.

Luonnontieteiden ja matematiikan eheyttävää opetusta koulussa ja sen ulkopuolella. Funding: Ministry of Education and Culture. 2018-2019.

Matemaattisen minäpystyvyyden kohentaminen alakoulussa. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.

Media and Environment. Nordiskt Nätverk i Miljöpedagogik, 2010-

Medicine Education, 2010-

Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science. PROFILES. EU 7th FW Programme. 2010-2015 (www.uef.fi/profiles; www.profiles-project.eu)

Promoting Youth Scientific Career Awareness and its Attractiveness through Multi-stakeholder Co-operation. MultiCO. EU-Horizon2020. 2015-2018 (www.multico-project.eu; www.uef.fi/MultiCo)

Toiminnallisuus käsitteen opetuksen ja oppimisen pohjana matematiikassa, Matikkakukko. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.

Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.

Vaikuttava teknologia. Funding: Ministry of Education and Culture. 2015-2019.