Siirry suoraan sisältöön
Home » SWOT-analyysi

SWOT-analyysi

SWOT-analyysi LUMA-toiminnan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista

Vahvuudet

 • Vahva kansallinen LUMA-keskus Suomi -verkosto
 • Osaavia toimijoita on usealta laitokselta tai osastolta
 • Laaja-alainen opettajankoulutus
 • Tutkimusosaaminen
 • Kansainvälinen koulutus- ja tutkimusyhteistyö
Heikkoudet

 • Toiminta on keskittynyt Joensuun seudulle
 • Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet
 • Tyttöjen/naisten vähäinen kiinnostus matemaattis-luonnontieteellisiä aloja kohtaan
 • Alan lehtien matala JUFO-luokitus
Mahdollisuudet

 • Innovaatioekosysteemit
 • LUMA-aineiden opetuksen kehittämistarpeiden tunnistaminen kansallisesti ja kansainvälisesti (EU-koulutusalueen kehittyminen, digitalisaatio)
 • Opettajakoulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittyminen
 • Opiskelijavalintojen uudistuminen: yhtenäisyys ja selkeys koulutusaloittain
 • Rahoitusmahdollisuudet hanketoiminnan kautta
Uhat

  • Luonnontieteellisen koulutuksen heikko suosio
  • Toiminta on hankerahoituksen varassa