Opiskelu

Metsätieteiden opinnot yhdistelevät useita eri aihepiirejä. Näitä ovat esimerkiksi metsäekologia, metsäekonomia, metsäteknologia, metsän hoito ja metsäpolitiikka. Vaikka sovelletut tieteenalat vaihtelevat luonnontieteistä aina yhteiskuntatieteisiin pysyy kaiken keskellä selkeä tarkastelukohde eli metsä. Opit muun muassa kuinka metsiä voidaan käyttää erilaisten tavoitteiden mukaan, ymmärtämään metsien ekologisia prosesseja ja tapoja säädellä metsävarojen käyttöä. Opintojen edetessä tiettyihin osa-alueisiin pystyy erikoistumaan riippuen omista mielenkiinnon kohteista.

Itä-Suomen yliopistossa kandidaattivaiheessa kaikki opiskelijat suorittavat niin perus- kuin aineopintoihin samat kurssit, jotka antavat monipuolisen kokonaiskuvan metsätieteen kaikista osa-alueista. Erikoistuminen siis tapahtuu vasta maisteriopinnoissa, jossa valittavia erikoistumisaloja ovat metsien hoito ja metsäekosysteemit, metsänarviointi ja metsäsuunnittelu, metsäekonomia ja -politiikka tai metsä-, energia- ja puuteknologia.

Helsingin yliopistossa erikoistumisala valitaan jo ensimmäisenä opintovuonna käytyjen kaikille yhteisten perusopintojen jälkeen toisena opintovuonna alkaviin aineopintoihin. Vaihtoehdot ovat joko metsien ekologia ja käyttö tai metsäekonomia, liiketalous ja yhteiskunta.

Molemmissa yliopistoissa opintoihin tuovat vaihtelua maastopäivät, joiden aikana opiskeltavia aiheita pääsee tarkastelemaan käytännössä. Lisäksi ensimmäinen opintovuosi huipentuu usein opintojen kohokohtana pidettyyn kesän kenttäkurssiin. Itä-Suomen yliopistossa kenttäkurssi toteutetaan Joensuun kampukselta käsin. Helsingin yliopiston kenttäkurssi järjestetään Hyytiälän metsäasemalla, jossa opiskelijat pääsevät tarvittavilta osin myös asumaan kurssin ajan.

Metsätieteen perustutkintokoulutuksesta valmistuu maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi (MMM), jonka lisäksi saa perinteiden metsänhoitajan arvonimen. Lisäksi opintoja on mahdollista jatkaa aina tohtoriksi saakka.