Tulevaisuus

Metsäteollisuus on vaihtanut asemaansa monta kertaa ja se vaihtaa jälleen. Suomi on biotalouden edelläkävijä ja meillä on siitä tietoa enemmän kuin muilla. Suomen valtio luottaakin, että biotalous tulee olemaan Suomen talouden veturi. Satsaus tähän kärkihankkeeseen on 300 miljoonaa. Hallituksen kärkihanke kohdistuu metsäalaan ja siihen kuuluu mm. uusiutuvan energian käytön lisääminen ja uusien tuotteiden kehittäminen metsästä. Metsätalous tuottaa korkean jalostusasteen hyödykkeitä, joilla on kansantaloudellisesti suuri merkitys. Biotalous kattaa muutakin kuin metsäteollisuuden. Tähän kuuluu myös mm. kemianteollisuus, lääketeollisuus, vaateteollisuus ja energiateollisuus. Biotalouden kasvaminen lisää työpaikkoja sekä parantaa kansantaloutta.

Biotuoteteollisuus tulee tulevaisuudessa nousemaan yhdeksi johtavaksi teollisuuden alaksi etenkin Suomessa ja puuta tullaan käyttämään yhtenä pääraaka-aineena uusiutuvissa tuotteissa. Tulevaisuudessa puusta tehdään innovatiivisia tuotteita ja teknologian kehittyessä puuta pystytään käsittelemään aivan uusilla tavoilla. Tästä johtuen metsäala tulee entistä enemmän verkottumaan muihin uusiutuvien raaka-aineiden aloihin, kuten energia-, vaatetus-, pakkaus- ja ympäristöalaan.

Tulevaisuudessa täytyy pystyä valmistamaan uusiutuvia tuotteita ja vastaamaan kestävän tulevaisuuden vaatimuksiin ja näkökulmiin. Metsäalalla on tähän loistavat mahdollisuudet.