Työelämä

Metsäsektori työllistää noin 50 000 suomalaista, mutta välilliset työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna metsäsektorin suoriin työllisyysvaikutuksiin. Työllisyys metsäsektorilla tulee lähivuosina kasvamaan, sillä biotalouden kasvumahdollisuudet ovat Suomessa hyvät ja maata pidetäänkin biotalouden edelläkävijänä. Hallituksen kärkihankkeena biotalouden kehittäminen, mikä edistää kestävää kehitystä niin taloudellisesti, ekologisesti että sosiaalisesti.

Suomen biotalousstrategian avulla pyritään luomaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja niin kansallisiin että kansainvälisiin ongelmiin. Talouskasvu sekä uudet työpaikat turvaa Suomen tulevaisuuden. Biotalousstrategian tavoitteena onkin luoda 100 000 uutta työpaikkaa ja nostaa biotalouden tuotos 100 miljardiin euroon 2025 mennessä