Siirry suoraan sisältöön

”Hiili oppilaan lähiympäristössä”

Oppimiskokonaisuuden esittely

KEHITTÄJÄT: Ossi Kolu, Roosa Salmela, Eveliina Soininen, Maria Turunen

TOIMITTAJAT: Petja Hämäläinen ja Katja Jauhiainen

AIHEET: hiilen kierto, hiilen muodot, orgaaniset yhdisteet, hiili energiantuotannosssa, yhteyttäminen ja soluhengitys

OPPIAINEET: ympäristöoppi ja yhteiskuntaoppi

IKÄLUOKKA: alakoulun vuosiluokat 5 – 6

KESTO: 7-8 x 45 min

TAVOITTEET: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

KUVAUS TOTEUTUKSESTA:

Skenaariovaiheessa aiheeseen virittäydytään lyhyen sarjakuvan avulla. Sarjakuvan päähenkilö on 12-vuotias Niko Nuotio, tavallinen 5-luokkalainen. Nikon tarinassa esiintyy hyvin usein elämälle välttämätön alkuaine hiili. Oppilaat lukevat tarinan kerran itse läpi samalla alleviivaten kaikki kohdat, joissa esiintyy hiiltä. Oletuksena on, että oppilaat eivät löydä kaikkia kohtia vielä skenaariovaiheessa. Sarjakuvan kautta opettaja saa tietoa oppilaiden ennakkotietämyksestä ja saatua tietoa voidaan hyödyntää kokonaisuuden edetessä. Tarinaan on tarkoitus palata kokonaisuuden lopussa ja tällöin oppilaat löytänevät sarjakuvasta useampia hiileen liittyviä kohtia, mikä konkretisoi oppilaille, että he ovat oppineet aiheesta lisää.

Tutkimuksenteko vaiheessa oppilaat työskentelevät pienissä ryhmissä tutustuen kokonaisuuden sisältöalueisiin. Jokaisella oppitunnilla oppilaat saavat itselleen uuden teemaan tutkittavakseen. Työskentelyryhmät voivat olla koko ajan samat tai sitten ryhmiä voidaan vaihtaa uuteen teemaan siirtyessä, jotta oppilaat oppisivat toimimaan yhteistyössä monien eri oppilaiden kanssa. Teemoina ovat: 1) hiilen kierto, 2) hiilen muodot, 3) hiilen merkitys elämälle, 4) hiili energianlähteenä. Oppilailla on käytössään kokonaisuuden ajan tehtävävihko, jossa on tarvittavat ohjeet ja kysymykset.

Päätöksentekovaihe on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa oppilaat lukevat skenaariovaiheen tarinat uudelleen. Tarkoituksena on merkitä tarinaan eri värillä uudelleen ne kohdat, joissa hiiltä esiintyy. Värejä vaihtamalla oppilaat näkevät eron ennakkotietojensa ja kokonaisuuden aikana oppimansa välillä. Oikeat vastaukset käydään läpi luokan kanssa keskustellen. Päätöksentekovaiheen toisessa osassa käydään metsäretkellä. Retkellä kerrataan opittuja asioita ja tehdään ”hiilibongaus”. Hiilibongauksen aikana oppilaat etsivät ja valokuvaavat mahdollisimman paljon asioita, jotka sisältävät hiiltä (esim. kasvit, eläimet, luokkatoverit, polttopuu, eväät). Pienissä ryhmissä ja opettajan kanssa keskustellaan valokuvista ja siitä, kuinka hiili liittyy kuvien kohteisiin. Otetuista valokuvasta voidaan tehdä luokkaan hiili-näyttely, jonne voidaan valokuvien lisäksi laittaa näytille esimerkiksi hiilellä tehtyjä piirroksia. Luonnosta voidaan myös kerätä näyttelyä varten erilaisia asioita, kuten käpyjä, kasveja ja oksia ottaen huomioon kuitenkin jokamiehen oikeudet.

LIITTEET

Niko ja mystinen alkuaine, sarjakuva

Oppilaiden tehtävävihko (pdf-tiedosto)

Oppilaiden tehtävävihko (Word-tiedosto)

Ohjeita opettajalle ja vastauksia oppilaiden tehtävävihkon tehtäviin (pdf-tiedosto)

Ohjeita opettajalle ja vastauksia oppilaiden tehtävävihkon tehtäviin (Word-tiedosto)