Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Matemaattisen minäpystyvyyden kohentaminen alakoulussa » 2. luokka: Luvut 0-1000

2. luokka: Luvut 0-1000

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 2. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa lukuihin 0-1000 liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

 • ”Ymmärrän, miten vertailumerkkejä käytetään.”
 • ”Tiedän, mitä merkit < ja > tarkoittavat.”
 • ”Tiedän, miten merkkejä < ja > käytetään.”
 • ”Osaan järjestää luvut 760, 670, 780, 870 pienimmästä suurimpaan.”
 • ”Osaan järjestää luvut 881, 901, 818, 879 pienimmästä suurimpaan.”
 • ”Tiedän, miten luku 1000 voidaan ilmoittaa satojen yhteenlaskuna.”
 • ”Tiedän mitä tapahtuu, kun lukuun 90 lisätään luku, joka on suurempi kuin 10.”
 • ”Tiedän mitä tapahtuu, kun lukuun 190 lisätään luku, joka on suurempi kuin 10.”
 • ”Tiedän, mitä tapahtuu, kun luvusta 500 vähennetään luku 42.”
 • ”Osaan luetella lukujen 198 ja 202 välissä olevat luvut.”
 • ”Tiedän, kuinka monta senttiä on yksi euro.”
 • ”Osaan muuttaa eurot senteiksi.”
 • ”Osaan laskea kahden tuotteen yhteishinnan.”
 • ”Osaan laskea, kuinka paljon minulle jää rahaa ostoksen jälkeen.”
 • ”Tunnistan erisuuruiset kolikot.”
 • ”Osaan merkitä rahamäärän nähdessäni kolikot.”