Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Matemaattisen minäpystyvyyden kohentaminen alakoulussa » 3. luokka: Mittaaminen ja muunnokset

3. luokka: Mittaaminen ja muunnokset

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 3. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa mittaamiseen ja muunnoksiin liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

  • ”Tunnen pituuden yksiköt millimetristä kilometriin.”
  • ”Osaan muuntaa senttimetrit millimetreiksi.”
  • ”Osaan muuntaa senttimetrit metreiksi.”
  • ”Osaan muuntaa kilometrit metreiksi.”
  • ”Osaan arvioida, mitä mittayksikköä on mielekästä käyttää tilanteesta riippuen.”
  • ”Osaan arvioida mitä pituuden yksikköä kannattaa käyttää ilmaistaessa esineiden korkeutta.”
  • ”Osaan arvioida, mitä pituuden yksikköä kannattaa käyttää ilmoitettaessa kaupunkien välisiä etäisyyksiä.”
  • ”Osaan arvioida, mitä pituuden yksikköä kannattaa käyttää ihmisen pituuden ilmaisemisessa.”
  • ”Osaan arvioida, mitä pituuden yksikköä kannattaa käyttää huoneen pituutta ilmaistaessa.”
  • ”Ymmärrän, miten viivoittimesta luetaan pituuksia.”