Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Matemaattisen minäpystyvyyden kohentaminen alakoulussa » 6. luokka: Prosentit

6. luokka: Prosentit

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita 6. luokan oppilaille voi asettaa opiskeltaessa prosentteihin liittyvää sisältöaluetta.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

 • ”Tiedän miten lasketaan tuotteen hinta, kun minulle annetaan alennus prosentteina.”
 • ”Tiedän miten lasketaan hinnan suuruus rahana, kun minulle annetaan alennus prosentteina.”
 • ”Tiedän miten lasketaan tuotteen hinta, kun minulle annetaan korotus prosentteina.”
 • ”Tiedän miten lasketaan korotuksen suuruus rahana, kun minulle annetaan korotus prosentteina.”
 • ”Osaan laskea sadasosan annetusta kokonaisuudesta.”
 • ”Osaan selvittää prosenttiosuuksia kokonaisuuksista.”
 • ”Osaan ilmaista annetun prosentin murtolukuna.”
 • ”Osaan ilmaista annetun prosentin desimaalilukuna.”
 • ”Osaan ilmaista annetun prosentin murto- ja desimaalilukuna.”
 • ”Osaan vertailla prosentti-, desimaali- ja murtolukumuotoja keskenään.”
 • ”Osaan vertailla prosentti- ja desimaalilukuja keskenään.”
 • ”Osaan vertailla prosentti- ja murtolukuja keskenään.”
 • ”Osaan ilmaista osuuden prosentteina.
 • ”Osaan käyttää laskinta prosenttilaskuissa.”