Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Matemaattisen minäpystyvyyden kohentaminen alakoulussa » Sanalliset tehtävät

Sanalliset tehtävät

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, millaisia tavoitteita oppilaille voi asettaa painopisteenä ollessa matematiikan sanalliset tehtävät.

Tavoitteiden sanamuotoja voi tarpeen vaatiessa muokata lapsen suuhun sopivammaksi.

 • ”Varmistan, että olen ymmärtänyt lukemani.”
 • ”Tunnistan kysymyksen sanallisessa tehtävässä.”
 • ”Osaan kuvitella mielessäni sanallisessa tehtävässä esitetyn tilanteen.”
 • ”Osaan kuvailla sanallisessa tehtävässä esitetyn tilanteen toiselle oppilaalle.”
 • ”Esitin sanallisen tehtävän tiedot toisessa muodossa (esimerkiksi piirros).”
 • ”Osaan poimia sanallisesta tehtävästä olennaiset tiedot tehtävän ratkaisemiseksi.”
 • ”Tunnistan sanallisissa tehtävissä, mitkä luvut ovat ratkaisun kannalta tärkeitä.”
 • ”Osaan perustella sanallisessa tehtävässä annettujen tietojen perusteella muodostamani laskulausekkeen.”
 • ”Hahmotan erilaisia tapoja, joilla voi ratkaista sanallisen tehtävän.”
 • ”Mietin sanallisten tehtävien kohdalla, onko saamani vastaus järkevä.”
 • ”Arvioin, ovatko tehtäviin saamani vastaukset järkeviä.”
 • ”En jätä sanallisen tehtävän ratkaisua kesken, vaikka tehtävä olisikin vaikea.”
 • ”En luovuta työskennellessäni pitkän ja haastavan sanallisen tehtävän parissa.”
 • ”Osaan selittää vaiheittain, miten olen ratkaissut sanallisen tehtävän.”
 • ”Ymmärrän lukemani sanallisten tehtävien yhteydessä.”