Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa » Tehtävä 4. LUMA- ja teknologian alojen yrityksiin tutustuminen verkosta löytyvän tiedon avulla

Tehtävä 4. LUMA- ja teknologian alojen yrityksiin tutustuminen verkosta löytyvän tiedon avulla

Tehtävän kesto: 2 x 45 min.
Tarvittavat välineet: tulostettuja yritysten logoja, tietokoneet tai tabletit.

Tehtävän tavoitteet

1. Osoittaa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian alojen merkityksellisyys oppilaiden oman elämän kannalta.
2. Perehdyttää oppilaat LUMA- ja teknologian alojen koulutus- ja urapolkuihin.


Tehtävän toteuttaminen

Tehtävän kautta oppilaat pääsevät tarkastelemaan itselleen merkityksekkäitä luonnontieteen, matematiikan ja teknologian alojen tuotteita ja keksintöjä ja selvittämään, millainen koulutus- ja urapolku johtaa tuotteen parissa työskentelemiseen.

Oppilaat jaetaan 2-4 hengen ryhmiin. Yhdelle pöydälle on koottu LUMA- ja teknologian osaamista keskeisesti hyödyntävien yritysten logoja tulostettuina. Ryhmiä kehoitetaan valitsemaan heitä eniten kiinnostavan yrityksen logo.

Ryhmille jaetaan A3-paperit. Oppilaiden tehtävänä on kiinnittää yrityksen logo keskelle paperia ja vastata logon ympärille seuraaviin kysymyksiin:

1. Mikä tuote on kyseessä?

2. Mitä muita tuotteita/palveluja yritys mahdollisesti tarjoaa? Tarkastelkaa yrityksen verkkosivuja ja googlatkaa sopivin hakusanoin.

3. Millä tavoin tuotteen suunnittelemiseen ja valmistamiseen tarvitaan fysiikan, kemian, matematiikan tai tietojenkäsittelytieteiden osaamista?

4. Millä tavoin tuote..

…on avuksi ihmisille tai edistää ihmisten hyvinvointia
…edistää luonnon hyvinvointia?

5. Valitkaa mielenkiintoisin LUMA- tai teknologian alan ammatti (esimerkiksi kemisti, fyysikko, matemaatikko, insinööri, ohjelmoija..) joka tuotteeseen on liitettävissä. Suunnitelkaa koulutus- ja urapolku tähän ammattiin. Piirtäkää paperille koulutus- ja urapolku, jossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin suuntaudutaan peruskoulun jälkeen? (lukio, ammattikoulu..)
  • Tarkastele verkosta oppilaitoksia, joihin voi suuntautua toisen asteen koulutuksen jälkeen (yliopistot, ammattikorkeakoulut..) Mihin oppilaitokseen mieluiten suuntautuisitte? Ottakaa selvää, kuinka kauan koulutus kestää?
  • Millaiset alaan liittyvät työpaikat kiinnostavat teitä eniten? Mainitkaa pari yritystä/organisaatiota/oppilaitosta, jossa voisitte työskennellä.
  • Voit myös katsoa, löytyykö verkosta tietoa alan palkkauksesta ja työllisyystilanteesta.

Lopuksi ryhmät esittelevät A3-paperille keräämänsä tiedon koko luokalle. Yhdessä voidaan pohtia, mikä yrityksistä vaikutti mielenkiintoisimmalta. Kukin oppilas voi käydä merkkaamassa post it-lapulla sen yrityksen, johon hän mieluiten menisi kesätöihin.


Esimerkki: Obsidian Discs