Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa » Tehtävä 6. Käänteinen työhaastattelu

Tehtävä 6. Käänteinen työhaastattelu

Ajankäyttö: 3 x 45 min.
Tarvittavat välineet: kirjoitusvälineet, tietokoneet tai tabletit.


Tehtävän toteuttaminen

Oppilaat jaetaan 3-5 hengen ryhmiin. Oppilaille kerrotaan, että tietyt alueella toimivat LUMA- ja tekniikan alan yritykset haluavat palkata heidät kaikki töihin. Yhteistyöyrityksiä voi hankkia tehtävää varten esimerkiksi 3-5 kappaletta.

Oppilaiden tulee ottaa selville, millä näistä yrityksistä on heille eniten tarjottavaa. Oppilaat suunnittelevat yrityksiä varten käänteisen työhaastattelun: kysymykset suunnataan työnantajalle eikä työnhakijalle!

Käänteistä työhaastattelua varten oppilaiden tulee suunnitella n. 10 kysymystä sisältävä haastattelupohja, jonka avulla he saavat haluamansa tiedon selville. Haastattelun avulla oppilaat voivat selvittää esimerkiksi seuraavia asioita:

– Millaisia työtehtäviä yritykssä pääsee tekemään
– Millaisissa työympäristöissä yrityksessä pääsee työskentelemään
– Millaisia työvälineitä eri työtehtävissä käytetään yrityksessä
– Missä määrin yrityksenne työntekijät pääsevät matkustelemaan töiden merkeissä
– Kuinka suurta palkkaa yrityksenne työntekijät voivat saada
– Missä määrin yrityksessänne työskenteleminen on sosiaalista
– Missä määrin työssä voi käyttää luovuutta
– Millaista kielitaitoa yrityksessä työskenteleminen vaatii
– Millä tavoin tehtävissä tarvitaan fysiikan, kemian ja matematiikan osaamista
– Millainen sukupuolijakauma yrityksessänne on

Kysymykset lähetetään yrityksiin sähköpostitse ja vastaukset käydään myöhemmin yhdessä. Koko luokan kesken päätetään, mikä yrityksistä olisi houkuttelevin työpaikka. Oppilaiden kanssa muodostetaan yritysistä ranking-lista ja kiinnostavimmalle yritykselle lähetetään diplomi.