Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa » Tehtävä 7. Vierailija LUMA-aineiden tunnille

Tehtävä 7. Vierailija LUMA-aineiden tunnille

Ajankäyttö: 2 x 45 min.

Kouluvierailijat ovat oivallinen ajantasaisen LUMA- ja teknologian alojen työelämätiedon lähde. Kertomalla työstään vierailijat voivat lieventää aloihin kohdistuvia kielteisiä asenteita ja virheellisiä käsityksiä sekä purkaa jatkokoulutus- ja uravalintaa perusteettomasti rajaavia perinteisiä käsityksiä eri ammattien sukupuolisidonnaisuudesta. Ihanteellisessa tilanteessa vierailija herättää oppilaissa ajatuksen ”tuollaisessa ammatissa minäkin haluan työskennellä!”

Vierailun tavoitteet

 • lisätä ja ajantasaistaa oppilaiden työelämätuntemusta koskien luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian aloja
 • oikaista ammatteihin liittyviä virheellisiä ja vanhanaikaisia käsityksiä
 • lieventää ja ennaltaehkäistä ammatteihin kohdistuvia sukupuolisidonnaisia mielikuvia
 • herättää oppilaissa innostusta opiskella LUMA -aineita ja suunnitella koulutus- ja työuraa LUMA- ja teknologian aloilla
 • olla luonteva osa fysiikan, matematiikan ja kemian opetusta

Vierailijan ammattiesittely on hyvä tapa aloittaa tai päättää tietyn fysiikan tai kemian opintojakson opiskelu.


Vaihe 1. Lämmittelytehtävä

Oppilaat jaetaan 3-5 hengen ryhmiin. Oppilaat kirjoittavat ylös mielikuvia, joita vierailijan ammattinimike heissä herättää. Oppilaiden mielikuvat käydään läpi ja vierailun lopuksi pohditaan yhdessä, vastasivatko ne totuutta.


Vaihe 2. Vierailijan käynti oppitunnilla

Vierailun aluksi vierailijan on hyvä kertoa oppilaille itsestään jotain henkilökohtaista.

Esimerkiksi:

– Mistä olen kotoisin
– Millaisia uratoiveita minulla oli, kun olin samanikäinen kuin vierailuluokan oppilaat
– Millaisia hankaluuksia minulla oli kouluaikoina, miten selvisin niistä
– Millaista elämäni on tällä hetkellä, miten vietän vapaa-aikaa

Vierailijaa voi kehottaa valmistelemaan Power Point -esityksen. Power Point -pohja tai vastaava mahdollistaa työtehtäviin ja työympäristöön liittyvien kuvien ja videoiden esittämisen. Seuraavassa on joukko kysymyksiä, joita voit käyttää yhdessä kouluvierailijan kanssa vierailun suunnittelun tukena. Kysymykset huomioivat oppilaita tyypillisesti kiinnostavat asiat ja niiden kautta on helppo vastata aiemmin listattuihin vierailulle asetettuihin tavoitteisiin. Kysymykset kannattaa lähettää vierailijalle etukäteen, jotta hänellä on aikaa tutustua niihin. Kysymykset on ladattavissa valmiina tiedostona tälle sivustolle liitetystä linkistä.

20 kysymystä kouluvierailijalle

 1. Missä työskentelet?
 2. Miksi suuntauduit juuri tähän ammattiin?
 3. Millainen koulutuspolkusi on ollut?
 4. Millainen työympäristösi on? Voit näyttää kuvia työpaikastasi oppilaille.
 5. Millaisia työtehtäviä teet ja millaisia työvälineitä käytät?
 6. Mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja työssä vaaditaan?
 7. Millä tavalla työssäsi voi käyttää luovuutta?
 8. Missä määrin toimit muiden ihmisten kanssa/millä tavalla työsi on sosiaalista?
 9. Missä määrin työssäsi voi tehdä itsenäisiä päätöksiä?
 10. Missä määrin pääset tutustumaan uusiin ihmisiin työsi kautta?
 11. Kuuluuko työhösi kansainvälisyyttä ja matkustelua?
 12. Millainen vaikutus tekemälläsi työllä on muiden ihmisten elämään/ympäristöön/yhteiskuntaan?
 13. Onko työ fyysisesti raskasta?
 14. Miten hyödynnät työssäsi fysiikan/kemian/matematiikan tunneilla opittuja taitoja? Kerro konkreettisia esimerkkejä.
 15. Miten työssäsi voi kehittyä ja minkälaiset etenemismahdollisuudet työssäsi on?
 16. Millainen työllisyystilanne alallasi on?
 17. Kuinka paljon ammatissasi tienaa?
 18. Mikä on työssäsi mukavinta?
 19. Mikä on työssäsi hankalinta?
 20. Miksi suosittelet suuntautumaan tähän ammattiin?

20 kysymystä kouluvierailijalle -word-tiedostona

Vierailutunnin loppuun on hyvä jättää muutama minuutti aikaa oppilaiden kysymyksiä varten.

Vaihe 3. Jälkipuinti

Vierailun jälkeen seuraavalla oppitunnilla oppilaiden mielikuvat nostetaan uudelleen esille ja pohditaan yhdessä, vastasivatko ne totuutta.