Siirry suoraan sisältöön
Home » Materiaalit » Kaupunkisuunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kaupunkisuunnittelu muuttuvassa maailmassa

”Eheyttävää maantiedon, fysiikan ja historian opetusta”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Jaakko Hynynen, Saara Kainulainen, Johanna Luttinen, Jenna Vepsäläinen

Toimittajat: Katja Jauhiainen, Petja Hämäläinen

Aihe: Kaupunkisuunnittelu, johon perehdytään maantiedon, fysiikan ja historian näkökulmasta

Ikäluokka: yläkoulun 9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 6 – 7 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Skenaariovaiheessa oppilaat tutustuvat videon avulla kaupunkisuunnittelija Jeaniin, joka elää 2080-luvulla. Jean antaa oppilaille tehtäväksi suunnitella uudenlainen ja ennennäkemätön kaupunki. Jean kulkee mukana koko opiskelukokonaisuuden ajan lähettämällä luokalle ”kirjeitä”, jotka löytyvät sekä oppilaan tutkimusvihkosta että opettajan oppaasta. Kirjeet johdattelevat kunkin tunnin aiheeseen ja sisältävät tehtävänannot. Skenaariovideon lisäksi oppilaat pohtivat skenaariovaiheessa tutkimusvihkojensa ensimmäistä tehtävää (Mitä toimivaan ja viihtyisään kaupunkiin tavittaan?). Tehtävän avulla pyritään kartoittamaan oppilaiden ennakkotietämystä kaupungeista.

Tutkimus- ja opiskeluvaihe alkaa siten, että ensin oppilastiimit pääsevät ”aikamatkalle maailmalle” tutustumaan eri aikakausien ja alueiden kaupunkien kehittymiseen sekä kulttuuriin. Vaihe toteutetaan työpistetyöskentelynä ja keskeistä on itseohjautuva tiedonhankinta. Läksynä oppilaat ohjataan kiinnittämään huomiota omaan kotiinsa ja naapurustoonsa osana kaupunkia. Oppilaat ottavat kuvia kodistaan ja sen lähipiiristä ja pohtivat asuinalueensa parhaita ja huonoimpia puolia. Tehtävä linkittää kaupunkisuunnittelun lasten omaan kokemusmaailmaan. Aikamatkalta kerätyt havainnot kootaan yhteen ja pohditaan kaupunkien historiallista kehitystä ja muutosta laajasta näkökulmasta. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät miksi ja miten kaupungit ovat alkujaan syntyneet.

Edelleen tutkimus- ja opiskeluvaiheessa perehdytään energiantuotantoon. Oppilaat keräävät tutkimusvihkoihinsa tietoa erilaisista tavoista tuottaa energiaa ja pohtivat, miten energiaa kannattaisi tuottaa heidän omissa tulevaisuuden kaupungeissaan. Lisäksi pohdittavia teemoja ovat ekologisuus ja ilmastonmuutos. ”Luokkabarometrin” avulla pohditaan erilaisten valintojen paremmuutta edellä mainittujen teemojen näkökulmasta (ks. Opettajan opas).

Muita aiheita tutkimus- ja opiskeluvaiheessa ovat väestönkasvu ja kaupunkimaantiede. Tutkimuksissa perehdytään väestönkasvun vaiheisiin Suomessa ja lopulta oppilaat saavat itse ennustaa, miten kehitys tulee jatkumaan. Mietinnän kohteena on myös tulevaisuuden väestön mahdollinen ikäjakauma. Seuraavaksi tutkitaan, miltä nykyajan kaupungit näyttävät. Tämä on helpointa ja myös innostavinta Google Earth -sovelluksella. Google Earthin avulla pystytään katsomaan satelliitti- ja katunäkymien lisäksi myös suurkaupunkien 3D-mallinnuksia. Tavoitteena on herätellä oppilaissa ajatuksia siitä, minne he haluaisivat sijoittaa oman kaupunkinsa ja miten he haluavat toteuttaa oman suunnitelmansa.

Opiskelukokonaisuuden päätöksentekovaiheeseen kuuluvat sekä kaupunkisuunnitelman konkreettinen laatiminen että suunnitelmien esittely muille tiimeille. Oppilaat hyödyntävät kaikkea tutkimusvihkoihinsa keräämää aineistoa ja heitä kannustetaan käyttämään luovuuttaan sekä panostamaan perusteluihin. Suunnitelma voidaan esimerkiksi piirtää A3-kokoiselle kartongille ja siihen voidaan liittää erilaisia tietoruutuja ja selityksiä kartasta löytyville symboleille. Valmiit tuotokset voidaan esitellä luokalle sopivimmalla tavalla. Työhön voi sisällyttää piirroksia rakennuksista ja erilaisia karkeita asemakaavasuunnitelmia kaupungin eri alueista. Tärkeää on myös kirjoittaa kaupungista ja perustella
tehtyjä valintoja.

Liitteet

Skenaariovideo (ks. sivun alalaita)

Opettajan opas (pdf-tiedosto) | (docx-tiedosto)

Tehtävävihko (pdf-tiedosto) | (docx-tiedosto)

”Aikamatkalla maailmalla” -materiaalia työpisteille

Korkeakulttuurit ja egypti (pdf-tiedosto) | (pptx-tiedosto)

Antiikki (pdf-tiedosto) | (pptx-tiedosto)

Euroopan keskiajan kaupungit (pdf-tiedosto) (docx-tiedosto)

Mesoamerikka (pdf-tiedosto) | (docx-tiedosto)

Euroopan uuden ajan kaupungit ja rakentaminen (pdf-tiedosto) | (pptx-tiedosto)

Euroopan teollistumisen aika (pdf-tiedosto) | (pptx-tiedosto)

Suomen kaupunkien kehitys (pdf-tiedosto) | (pptx-tiedosto)

Ennustuksia tulevaisuudesta (pdf-tiedosto) (docx-tiedosto)

LISÄTIETOJA

Opettajan oppaaseen on koottu ytimekkäät ja käytännönläheiset ohjeet koko opiskelukokonaisuuden toteuttamisesta vaihe vaiheelta. Opettajan opas ja oppilaan tutkimusvihko täydentävät toisiaan ja sisältävät kaiken tarvittavan materiaalin.


Skenaariovideo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *