Siirry suoraan sisältöön

Oppimiskokonaisuuden kuvaus

Kehittäjät: Annamari Jetsu, Eemeli Saari, Jenni Silvennoinen ja Susanna Toikka

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aihe: kouluruoan historia, kouluruoan maksuttomuus, ruuansulatuselimistön toiminta, ruuan alkuperä, kypsymisprosessi, lautasmalli

Oppiaineet: fysiikka, kemia, biologia, maantiede, terveystieto, historia, yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: 7. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 7 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Oppimiskokonaisuus yhdistää monipuolisesti eri oppiaineiden näkökulmia suomalaiseen kouluruokailuun. Skenaariovaiheessa oppilaat johdatellaan aiheeseen videon sekä ennakkotietämyskyselyn avulla. Skenaariossa nostetaan esiin oppimiskokonaisuuden läpi kantava tutkimusongelma: miksi meille tarjotaan kouluruokaa?

Tutkimus- ja opiskeluvaihe toteutetaan työpistetyöskentelynä. Oppilaat työskentelevät pienryhmissä ja kiertävät kuudella eri työpisteellä, jotka ovat yhteiskuntaopin, maantiedon, historian, biologian, terveystiedon sekä fysiikan ja kemian työpisteet. Työpisteet sisältävät erilaisia tutkimustehtäviä ja toiminnallisia harjoitteita. Tarkasteltavia näkökulmia ovat esimerkiksi kouluruoan historia ja maksuttomuus, ruoan sisältämät ravintoaineet, terveellisyys ja ihmisen ruoansulatuselimistön toiminta, ruoan alkuperä sekä ruoan kypsyminen. Työskentelyn aikana oppilaat keräävät materiaalia ja muistiinpanoja kultakin pisteeltä.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat kokoavat muistiinpanojensa pohjalta projektityön käyttäen apunaan tieto- ja viestintäteknologiaa. Työ voi olla esimerkiksi video, uutiset, sarjakuva, animaatio tai podcast.

Liitteet:

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Ennakkotietämyskysely (pdf-tiedosto)

Ennakkotietämyskysely (Word-tiedosto)

Yhteiskuntaopin työpiste (pdf-tiedosto)

Yhteiskuntaopin työpiste (Word-tiedosto)

Maantiedon työpiste (pdf-tiedosto)

Maantiedon työpiste (Word-tiedosto)

Biologian työpiste (pdf-tiedosto)

Biologian työpiste (Word-tiedosto)

Historian työpiste (pdf-tiedosto)

Historian työpiste (Word-tiedosto)

Fysiikan ja kemian työpiste (pdf-tiedosto)

Fysiikan ja kemian työpiste (Word-tiedosto)

Skenaariovideo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *