Siirry suoraan sisältöön
Home » Materiaalit » Luonnontieteet muokkaavat maailmaa

Luonnontieteet muokkaavat maailmaa

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Konsta Hartikainen, Anu Liukku, Natalie Viitala ja Juuso Tujunen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aihe: sähkön- ja energiantuotanto, motorisoituminen, väestönkasvu ja ihmisten levittäytyminen

Oppiaineet: fysiikka, maantieto, biologia

Ikäluokka: 9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 5 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on lisätä oppilaiden mielenkiintoa luonnontieteiden opiskelua kohtaan ja tuoda tietoisuuteen ympäristöön ja elämään vaikuttavia, teknologiasta johtuvia kehityskulkuja, ja tätä kautta saada oppilaat miettimään omaa toimintaansa, valintojansa ja vaikutusmahdollisuuksiaan.

Skenaariovaiheessa havainnollistetaan ihmiskunnan kehitystä ja väkiluvun kasvua videon avulla. Vaiheessa pohditaan muun muassa väestönkasvuun ja ihmisten levittäytymiseen vaikuttaneita keksintöjä. Lisäksi tuodaan esille oppimiskokonaisuuden opiskelu- ja tutkimusvaihetta ohjaava tutkimuskysymys: ”Miten fysiikan oivallukset ja tekniset innovaatiot ovat vaikuttaneet ihmiskunnan kehitykseen ja maapallon nykytilaan?”

Tutkimus- ja opiskeluvaiheessa oppilaat työskentelevät pienryhmissä, jotka paneutuvat omiin aiheisiinsa. Tutkimusaiheet liittyvät sähkön- ja energiantuotantoon, motorisoitumiseen ja ihmisten levittäytymiseen sekä säteilyyn. Oppilaat tutustuvat aiheisiin esimerkiksi havainnollistavien simulaatioiden ja ajankohtaisten uutisten avulla. Kukin ryhmä laatii omasta tutkimusaiheestaan esitelmän.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat esittävät tuotoksensa muille ryhmille, minkä jälkeen palataan skenaariovaiheessa esitettyyn tutkimuskysymykseen.

Liitteet:

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Luonnontieteet muokkaavat maailmaa PowerPoint

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *