Siirry suoraan sisältöön
Home » Materiaalit » Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18

Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18

Useita oppiaineita linkittäviä oppimiskokonaisuuksia alakoulusta lukioon. Jokaisessa oppimiskokonaisuudessa on vähintään kolmea eri tieteenalaa. Kokonaisuudet sisältävät ohjeet usealle oppitunnille.

Info:

Viiden oppiaineen (biologia, fysiikka, kemia, maantiede ja matematiikka) opettajaopiskelijat ovat kehittäneet Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa  -kurssilla runsaasti toimivia materiaaleja eri koulutasoille. Alla opiskelijoiden laatimat materiaalit lukuvuodelta 2017-2018. Jokaisessa projektissa on yhdistetty vähintään kolmen tieteenalan sisältöjä ja menetelmiä

Juomakelpoinen vesi

llmiötä tarkastellaan kemian, maantiedon ja matematiikan näkökulmista. Ilmiötä lähdetään tarkastelemaan pohdintojen ja kokeellisten töiden kautta. Ilmiöstä pyritään saamaan hyvin kattava kuva eri näkökulmista pohtien ryhmissä sekä itsenäisesti.

Suolainen vesi (9. luokka)

Opetuskokonaisuus yläkoulun 9. luokkalaisille aiheesta suolainen vesi. Opetuskokonaisuus pitää sisällään seitsemän 45 minuutin mittaista oppituntia, mutta oppituntien rakennetta on helppo muuttaa oman koulun oppituntien rakenteeseen ja aikatauluun sopivaksi.

Taikinan kohoaminen (7. luokka)

Tarkastellaan taikinan kohoamista ilmiönä biologian, kemian, matematiikan ja kotitalouden kannalta.

Vuorokausi ja vuodenajat (3.-4. luokat)

Vuodenaikojen vaihtelu sekä siitä johtuva päivän ja yön (valoisan ja pimeän ajan) vaihtelu ovat oppilaiden arkielämän kannalta hyvin merkityksellisiä ilmiöitä, jotka konkretisoituvat erityisesti täällä Suomessa. Valitsimme tähän opetuskokonaisuuteen integroitaviksi oppiaineiksi ympäristöopin piiristä biologian, maantiedon ja terveystiedon sekä matematiikan.

Terve elämä (lukio)

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on haastaa liikuntaryhmiä, -luokkia ja koko kouluja painottamaan terveellisiä elämäntapoja. Integroitavia aineita ovat: biologia, maantieto, matematiikka, terveystieto ja liikunta.

Antibiootit (lukio)

Projektissa perehdytään antibiootteihin biologian, maantiedon, matematiikan, terveystieteiden ja kemian näkökulmista.

Jään sulaminen (5. luokka)

Projektissa tarkastellaan jään sulamista kemian, fysiikan, biologian ja maantiedon näkökulmista.

Ruokajätteen kierrätys (useampi kouluaste)

Oppimiskokonaisuus kulkee muun opetuksen rinnalla. Kokonaisuudessa integroidaan matematiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa ja mahdollisesti kuvaamataitoa ja fysiikkaa.

Rakentaminen (8. luokka)

Projektissa oppilaat saavat suunnitella itse rakennuksen, ja suunnittelussa hyödynnetään matematiikkaa, fysiikkaa ja maantietoa.

Äänen kulkeutuminen (yläkoulu)

Projekti on suunnattu yläkouluun opettajatiimin hyväksi katsomalle ryhmälle. Projekti on etenkin fysiikkaa, biologiaa ja maantietoa eheyttävä kokonaisuus. Tarkoituksena on syventää ja soveltaa ääneen liittyviä tietoja

4 kommenttia artikkeliin “Ilmiölähtöisyys luonnontieteiden ja matematiikan aineenopettajakoulutuksessa -materiaaleja 17-18”

  1. Hei Asta!
    Olet aivan oikeassa, ja rohkaisemmekin opiskelijoita integroimaan myös taideaineita rohkeasti projekteihinsa, mutta tähän asti se on vielä ollut melko vähäistä. Kenties juuri alkaneella kaudella nähdään enemmän tällaista.
    YT,
    Risto/LUMA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *