Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa

Ihmisen ominaisuuksien mittaaminen fysiikan koululaboratoriossa

Argumentoinnin painottaminen maantieteen oppitunnilla

Varkauden VESO-päivillä 29.9.2018 pidettiin työpaja argumentointia painottavasta luonnontieteiden kouluopetuksesta. Työpajassa opettajien kanssa pohdittiin, kuinka he voisivat painottaa argumentointia oppitunneillaan. Argumentoinnin painottamiseksi opettajat suunnittelivat aineryhmittäin opetustuokiota työpajan… Lue lisää »Argumentoinnin painottaminen maantieteen oppitunnilla

Ruoka-aineiden pH-mittaukset

Kemiaa, ihmisen biologiaa ja matematiikkaa

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat tarkastelevat ruoka-aineiden (hedelmien ja juomien) pH-arvoja ja tutkivat voiko makuaistia käyttää pH-mittarina.

 

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat perehtyvät pH-asteikkoon, digitaalisten pH-mittareiden toimintaan, luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin, makuaistimusten muodostumiseen, hammasterveyteen ja keskiarvon ja/tai mediaanin määrittämiseen.
Lue lisää »Ruoka-aineiden pH-mittaukset

Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla

Oppimiskokonaisuus massan ja voiman suhteesta käden puristusvoiman avulla. Sopii alakoulusta toiselle asteelle. Kesto 2-5 oppituntia. Välineitä voi lainata Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskukselta. Myös vierailut LUMA-laboratoriossa mahdollisia.Lue lisää »Massan ja voiman suhde tutuksi käden puristusvoimaa tutkimalla

Keuhkojen ilmatilavuuden mittaaminen

Fysiikkaa, matematiikkaa ja ihmisen biologiaa (1-4 oppituntia)

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat rakentavat mittalaitteen, jonka avulla he voivat arvioida keuhkojen ilmatilavuuden suuruutta. Mittalaitteen toimintaperiaate on esitetty alla olevasta videosta.

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat

 • perehtyvät keuhkojen toimintaan ja niissä tapahtuvaan kaasujen vaihtoon.
 • näkevät ja kokevat sen, että ilman on ainetta, joka vaatii ympärilleen tilaa.
 • perehtyvät luonnontieteellisen kokeen vaiheisiin ja luonnontieteille ominaiseen työskentelytapaan.
 • rakentavat mittalaitteen ja arvioivat sen avulla keuhkojensa ilmatilavuuden suuruutta.
 • pohtivat mitkä tekijät vaikuttavat keuhkojen ilmatilavuuden suuruuteen.
 • voivat harjoitella raportointia ja dokumentointia esimerkiksi Ipadejä käyttämällä

Lue lisää »Keuhkojen ilmatilavuuden mittaaminen

Hyppykorkeuden määrittäminen

Fysiikkaa, liikuntaa, biologiaa ja terveystietoa (2-4 h)

Sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat tutkivat hyppykorkeuttaan tietokoneavusteisen mittalaitteen avulla. Alla oleva video havainnollistaa mittalaitteen käytön.

Oppimiskokonaisuudessa oppilaat

 • tutustuvat tietokoneavusteiseen fysiikan mittaustekniikkaan
 • perehtyvät luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin
 • perehtyvät painopisteen käsitteeseen ja määrittävät kehonsa painopisteen
 • harjoittelevat eri hyppytekniikoita ja tutkivat niiden vaikutuksen hyppykorkeuteen
 • voivat hyödyntää matematiikan tietojaan ja taitojaan hyppykorkeuden määrittämisessä
 • voivat tarkastella hypyssä käytettäviä lihaksia ja lihasryhmiä
 • voivat harjoittelevat algoritmista ajattelua
 • työskentelevät toiminnallisessa ja vuorovaikutteisessa oppimisympäristössä

Lue lisää »Hyppykorkeuden määrittäminen