Siirry suoraan sisältöön

Oppimiskokonaisuuden esittely

”Tutkivaa ja eheyttävää opiskelua ihmisen perusaisteista”

Kehittäjät: Nora Ikäheimo, Asko Korkalainen, Taru Tiainen, Mikko Turunen

Toimittajat: Petja Hämäläinen, Katja Jauhiainen

Aihe: Aistit ja niiden toimintaan liittyvät fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt: valo, ääni, lämpösäteily, paine ym.

Oppiaineet: biologia, fysiikka, kemia

Ikäluokka: 9.-luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 6 x 45 min tai 4 x 75 min

Kuvaus toteutuksesta:

Aistien kuningas –kokonaisuudessa oppilaat tutkivat ihmisen aistien toimintaa ja tärkeyttä. Kokonaisuudessa korostuvat tieteellisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot. Aistit ovat kaikille arkielämästä tuttu asia, joten aihetta on hyvä lähteä soveltamaan. Skenaariovaiheessa katsotaan aiheeseen johdatteleva video ja keskustellaan, mitä oppilaat tietävät entuudestaan aisteista. Tutkimusvaiheessa oppilaat jaetaan asiantuntijaryhmiin niin, että jokainen ryhmä saa tutkittavakseen jonkin aisteista. Oppilaiden tarkoituksena on suunnitella itse, miten ja millaisin välinein he tutkivat saamaansa aistia. Tutkimus- ja opiskeluvaiheessa yhdistyvät aistin toimintaperiaatteen kuvailu, aistiin liittyvien ilmiöiden mittaus ja testaus. Ryhmät videoivat oman tutkimuksensa ja tuloksensa. Asiantuntijaryhmät sekoitetaan ja muodostetaan uudet ryhmät, jossa on yksi edustaja jokaisesta aistista. Aistiensa asiantuntijat opettavat aistinsa ja siihen liittyvät ilmiöt toisilleen vastavuoroisesti. Kokonaisuuden lopussa keskustellaan koko luokan kesken, onko jokin aisteista ylitse muiden ja mikä on aistien tarkoitus.


Liitteet

Skenaariovideo

Työskentelyohjeet (pdf)

Työskentelyohjeet (word)