Siirry suoraan sisältöön

”Tutkivaa ja eheyttävää opiskelua energiantuotannosta”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Anssi Huoponen, Elsa Inkilä, Milla Jakonen, Sami Känkänen, Sanni Pirttilä

Toimittaja: Petja Hämäläinen

Aihe: energiantuotantomuodot, energia yhteiskunnassa, energiantuotannon ympäristövaikutukset, ympäristöterveys

Oppiaineet: fysiikka, maantieto, terveystieto, yhteiskuntaoppi

Ikäluokka: 9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 4 x 75 min tai 6 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Skenaariovaiheessa hyödynnetään paikallisuutta: oppilaat tutustutetaan skenaarioon esimerkiksi uutisten avulla, jotka korostavat paikkakunnan kasvanutta energiantarvetta. Skenaarion on tarkoitus motivoida oppilaita tulevaa tutkimusvaihetta varten. Kyselyn avulla kartoitetaan oppilaiden ennakkokäsityksiä energiantuotannosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Tutkimusvaiheessa oppilaat tutustuvat tuulivoimaan, aurinkovoimaan, ydinvoimaan, vesivoimaan ja fossiilisiin polttoaineisiin tai biopolttoaineisiin energiantuotantomuotoina erilaisten tutkimuskysymysten pohjalta. Oppilailla on edessään neljä tutkimusongelmaa: voimalaitosten toimintaperiaate, eri energiamuotojen tehokkuus ja niiden osuus Suomen kokonaisenergiantuotannosta, energiantuotantolaitosten vaikutukset ihmiselle ja ympäristölle sekä soveltamiseen liittyvä ongelma, jossa tulisi etsiä sopiva sijoituspaikkaa voimalalle omalla paikkakunnalla. Oppilasryhmät toimivat asiantuntijoina eri energiantuotantomuodoille eli kukin oppilasryhmä saa tutkittavakseen yhden energiantuotantomuodon. Oppilaat tuottavat yhdessä videon, jonka avulla he esittelevät oman energiantuotantomuotonsa ja sitä hyödyntävän voimalaitoksen muille oppilasryhmille.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat tekevät yhdessä päätöksen siitä, minkälaisen sähköntuotantolaitoksen tai yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen he valitsisivat omalle paikkakunnalleen.

Liitteet:

Kyselylomaketta käytetään skenaario- ja päätöksentekovaiheessa.

Kyselylomake oppilaille

Ohjeet skenaarion, tutkimus- ja päätöksentekovaiheen toteuttamisesta.

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Ohjeet tutkimusvaiheesta

Työskentelyohjeet oppilaille (Word-tiedosto)

Työskentelyohjeet oppilaille (pdf-tiedosto)

 


Esimerkkiskenaario

Alla olevalla videolla opettajaopiskelijat esittelevät skenaarion, jossa kaupungin energiantarve on kasvanut äkillisesti Pokemon Go -pelin lisääntyneen käytön vuoksi.