Siirry suoraan sisältöön

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Ilona Karjalainen, Marikki Mettinen, Milko Nuutila ja Janne Ojala

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aihe: joen tutkiminen, virtaama, pH-mittaukset, karttatarkastelu

Oppiaineet: fysiikka, kemia, biologia, maantieto

Ikäluokka: 8. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 5 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Jokivesiprojektissa tutkitaan jokivettä eri näkökulmista ja eri menetelmillä. Oppimiskokonaisuuden skenaariossa luodaan tilanne, jossa ylikansallinen yritys on vallannut Suomen vesivarannot haltuunsa. Kuitenkin oman paikkakunnan joki on viimeinen makeanvedenvaranto, joka ei ole joutunut kyseisen yrityksen haltuun. Oppilaiden tehtävänä on tutkia jokiveden ominaisuuksia, laatua ja niiden perusteella soveltuvuutta talous- ja juomavedeksi.

Tutkimus- ja opiskeluvaihe toteutetaan rastityöskentelynä pienryhmissä. Oppilaat keräävät maastossa olevilla rasteilla tutkimusaineistoa: pohja- ja vesinäytteitä sekä tietoja joen profiilista ja virtaamasta. Tutkimusaineistoa tarkastellaan ja analysoidaan luokassa tehtävämonisteiden ja tutkimusvälineiden avulla.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat laativat raportin tutkimuksistaan videoitavien haastattelujen muodossa.

Liitteet:

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Pohdintaa skenaario- ja päätöksentekovaiheeseen (Word-tiedosto)

Pohdintaa skenaario- ja päätöksentekovaiheeseen (pdf-tiedosto)

Pohjanäyte (Word-tiedosto)

Pohjanäyte (pdf-tiedosto)

Maastolomake

Vesinäyte (Word-tiedosto)

Vesinäyte (pdf-tiedosto)

Joen profiili ja karttatarkastelu (Word-tiedosto)

Joen profiili ja karttatarkastelu (pdf-tiedosto)

Virtaus (Word-tiedosto)

Virtaus (pdf-tiedosto)