Siirry suoraan sisältöön

”Tutkimus Marsin miehittämiseen ja asuttamiseen liittyvistä tekijöistä”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Laura Ikäheimo, Sara Lampi, Petrus Otronen, Samu Paananen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Katja Jauhiainen

Aiheet:

  • Paineen vaikutus veden kiehumis- ja jäätymispisteeseen sekä paineen terveydelle haitalliset vaikutukset
  • Ionisoivan säteilyn läpäisykyky, terveydelle haitalliset vaikutukset, säteilyltä suojautuminen
  • Siementen itämiseen vaadittavat olosuhteet.
  • Maan ja Marsin olosuhteiden erot elämän kannalta
  • Elämän perusedellytykset
  • Maaperää muokkaavat prosessit
  • Kaupunkisuunnittelun perusteet ja kaupunkimallin luominen
  • Henkiseen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät sekä vaativissa olosuhteissa vaadittavat fyysiset ominaisuudet

Oppiaineet: Fysiikka, biologia, maantieto, terveystieto

Ikäluokka: 8.-9.-luokat

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 5 x 45 min tai 3 x 75 min + elokuvan katsominen ennen varsinaisen oppimiskokonaisuuden aloitusta

Kuvaus toteutuksesta:

Opetuskokonaisuus aloitetaan katsomalla elokuva Yksin Marsissa. Kokonaisuuden skenaariona on tutkia Marsin asuttamista ja siihen liittyviä ongelmia. Elokuva toimii oppimiskokonaisuuden skenaariona sekä innostajana ja mielikuvituksen herättelijänä.

Tutkimus- ja opiskeluvaiheessa oppilaat tutkivat ja ratkaisevat erilaisia Marsin asuttamiseen liittyviä ongelmia. Tutkimus- ja opiskeluvaiheessa opittavia asioita on helppo linkittää elokuvaan ja siihen voi aina viitata erilaisia rasteja tehtäessä. Oppilaat jaetaan ennen tiedonhankinta- ja tutkimusvaihetta viiteen ryhmään, joista kukin saa oman aiheen: miehistön kokoaminen, säteily, paineen muutokset, kasvien kasvatus Marsissa ja kaupungin rakentaminen Marsin pinnalle. Ryhmät perehtyvät aiheisiinsa ennen kuin tekevät niihin liittyvät kokeet.

Päätöksenteko vaiheessa ryhmissä käydään läpi tehtyjen kokeiden tulokset ja niistä aletaan koota muulle luokalle esitettävää esitystä. Esitysten jälkeen keskustellaan yhdessä mitä hankaluuksia Marsin asuttamisessa on ja voidaanko ne ratkaista. Lopulta luokan on tarkoituksena vastata perustellen kysymykseen: Onko Marsin asuttaminen mahdollista ja onko se kannattavaa?

Liitteet

Työskentelyohjeet (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet (Word-tiedosto)

Ratkaisuvinkkejä opettajalle (pdf-tiedosto)

Ratkaisuvinkkejä opettajalle (Word-tiedosto)

Aikatauluehdotus (pdf-tiedosto)

Aikatauluehdotus (Word-tiedosto)