Siirry suoraan sisältöön

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Josefina Lindgren, Antti Laine, Jenni Tahvanainen ja Siiri Lonka

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aihe: metsien monikäyttö, metsätalous, ekosysteemipalvelut, metsän terveysvaikutukset

Oppiaineet: biologia, terveystieto, maantieto

Ikäluokka: 9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 4 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Metsien monikäyttö – oppimiskokonaisuudessa tarkastellaan metsien käytön eri muotoja. Skenaariovaiheessa luodaan tilanne, jossa oppilaiden kotikunta tai -kaupunki on saanut lahjoituksena käyttöönsä metsäpalstan. Oppilaiden tehtävänä on keksiä paras keino metsäpalstan hyödyntämiseen.

Tutkimus- ja opiskeluvaihe koostuu neljästä rastista, joilla tutustutaan erilaisiin metsien käyttömahdollisuuksiin: metsiin terveyden edistäjinä, metsien virkistyskäyttömahdollisuuksiin, metsiin äänien vaimentajina sekä metsätalouteen. Osa rasteista toteutetaan ulkona, esimerkiksi mahdollisessa koulun lähimetsässä.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat valitsevat mielestään parhaat tavat hyödyntää metsäpalstaa ja esittävät valintansa perusteluineen muille.

Liitteet:

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Metsien monikäyttö PowerPoint

Taulukko metsä ja äänet -rastille (pdf-tiedosto)

Taulukko metsä ja äänet -rastille (Word-tiedosto)

Talousmetsärastin piirakkamalli (pdf-tiedosto)

Talousmetsärastin piirakkamalli (Word-tiedosto)


Skenaariovideo (esimerkki skenaario Tuusniemeltä)