Siirry suoraan sisältöön

”Teemana kansantaudit ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Marja Erkilä, Riikka Heikkinen, Maija Karppinen, Marika Laine, Kati Nikula, Ville Tahvanainen

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Katja Jauhiainen

Aiheet: Kansansairaudet (taustatekijät, ilmentyminen, yhteiskunnalliset vaikutukset), omasta terveydestä huolehtiminen, happamuus ja liukoisuus, oman elinympäristön ja elintapojen tarkkailu (esim. ruokavalio ja ergonomia), sekä päihteiden, energiajuomien ja limsojen käytön kriittinen tarkastelu, toisten tekemien valintojen arvostaminen

Oppiaineet: Terveystieto, biologia ja kemia

Ikäluokka: 9-luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 4 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Salatut sairaudet -oppimiskokonaisuuden aikana elämäntavoista aiheutuvia kansansairauksia käydään läpi korostaen oppilaiden omaa arjen kokemusmaailmaa sekä omien valintojen vaikutuksia nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Oppimiskokonaisuus on kolmivaihemallin mukainen eli siinä on skenaariovaihe, tutkimus- ja opiskeluvaihe ja päätöksentekovaihe. Skenaariovaihe aloitetaan oppilaiden omaa kansansairauksiin liittyvää tietämystä mittaavalla Kahoot-visalla ja vaihetta jatketaan Salatut sairaudet-nimisellä motivointivideolla. Tutkimus- ja opiskeluvaihe koostuu useista toiminnallisista osista, joissa tutkitaan terveyteen vaikuttavia tekijöitä konkreettisesti pienryhmissä. Tutkimus- ja opiskeluvaihe sisältää työpistetyöskentelyä ja blogityöskentelyä. Työpisteiden sisältöinä ovat juomien happamuuden tutkiminen, välipalojen sokeripitoisuuden tutkiminen ja havainnollistaminen sekä päihteiden vaikutus kehoon. Blogityöskentelyssä oppilaiden työalustana toimii blogi, jossa on neljän 15-vuotiaan kuvitteellisen hahmon tarina. Jokaisella hahmolla on oma kansansairauksiin liittyvä elintapaongelma, johon oppilaat perehtyvät. Oppilaat pohtivat pienryhmissä millaisia muutoksia hahmon olisi tehtävä terveytensä edistämiseksi, jotta tulevaisuus näyttäisi valoisammalta. Blogihahmoille suunnitellaan kaksi erilaista tulevaisuuskuvaa, joista ensimmäisessä hahmo jatkaa samaan tapaan ja toisessa hän on muuttanut elintapojaan terveyttä edistävään suuntaan. Blogiin liittyy kotitehtävä, jossa oppilaiden tarkoituksena on tarkkailla tiettyä terveyteen vaikuttavaa tekijää omassa elämässään. Oppimiskokonaisuuden jälkeen oppilaat tekevät ryhmässään posterin tutkimus- ja opiskeluvaiheen blogihahmojen kautta perehtymistään kansansairaudesta ja hahmon tulevaisuuden kuvista.

Liitteet

Skenaariovideo (ks.sivun alalaita)

Kahoot! -visa

Työskentelyohjeet (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet (Word-tiedosto)

Linkki Salatut Sairaudet -blogiin

Skenaariovideossa käytettyjen uutisten lähteet


Skenaariovideo