Siirry suoraan sisältöön

”Kilpailu eloonjäämisestä”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Justus Kinnunen, Henriikka Taipalvesi, Sari Tiilikainen, Veera Ylöstalo

Toimittaja: Petja Hämäläinen

Aihe: Luonnossa selviytymisen taidot ja niiden harjoittelu

Oppiaineet: fysiikka, kemia, biologia, maantieto, kotitalous, terveystieto

Ikäluokka: 7. – 9. luokat

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: useita koulupäiviä, noin 10 x 45 min tai 6 x 75 min

Kuvaus toteutuksesta:

Skenaariovaiheessa oppilaat saavat Survival Camp -kisakutsun, jonka tarkoituksena on motivoida oppilaita tulevaa toiminnallista osiota varten. Lisäksi oppilaat tekevät ennakkotehtäviä, joiden avulla kartoitetaan oppilaiden ennakkokäsityksiä luonnossa selviytymisen edellytyksistä.

Tutkimusvaiheeseen kuuluu varsinaisen toiminnallisen osion lisäksi tiedonhankintavaihe, jossa oppilaat opiskelevat tehden kokeita ja muistiinpanoja. Muistiinpanojen avulla oppilaat opettavat omille kisaryhmilleen tietoja ja taitoja, joista on hyötyä tulevassa kilpailussa. Survival Camp -kilpailu koostuu rasteista, joilla oppilaat suorittavat luonnossa selviytymiseen liittyviä tehtäviä. Toiminnallisen vaiheen toteutus tapahtuu ulkona luonnossa – sään niin salliessa.

Päätöksentekovaihetta varten oppilaat työstävät käsikirja-tyyppisen selviytymisoppaan, jossa he kertaavat ja reflektoivat omia työskentelymenetelmiään ja oppimiaan asioita Survival Camp -kilpailun aikana. Oppilaat saavat miettiä vaihtoehtoisia suoritustapoja rastien tehtävien ratkaisemiseksi ja raportoida omasta suoriutumisestaan rasteilla.

Liitteet:

Kisakutsu (pdf-tiedosto)

Kisakutsu (Word-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Työohjeet oppilaille (pdf-tiedosto)

Työohjeet oppilaille (Word-tiedosto)

Preparointiohje (pdf-tiedosto)

Preparointiohje (Word-tiedosto)

Rastien ohjeet oppilaille (pdf-tiedosto)

Rastien ohjeet oppilaille (Word-tiedosto)