Siirry suoraan sisältöön

”Kolmen kuvitteellisen planeetan elinkelpoisuuden tutkiminen”

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Anni Jaatinen, Sami Korhonen, Heidi Laine ja Miina Melanen

Toimittaja: Petja Hämäläinen

Aiheet: Kolmen kuvitteellisen planeetan elinkelpoisuuden tutkiminen

Oppiaineet: biologia, maantieto, fysiikka, musiikki, kuvataide

Ikäluokka: 9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 5×45 min tai 3x75min

Kuvaus toteutuksesta:

Skenaario esitellään oppilaille tarinankerronnan avulla. Tarinankertoja kertoo oppilaille heidän olevan tutkimusryhmän jäseniä, joiden tehtävänä on selvittää kolmen (kuvitteellisen) planeetan elinkelpoisuus.

Tutkimusvaihe sisältää kolme osiota, joissa oppilaat pääsevät tutustumaan planeettojen ominaisuuksiin ja kuvailemaan planeettoja luovalla tavalla yhdistäen luonnontieteiden opetukseen myös musiikkia ja kuvataidetta.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat ottavat kantaa siihen, ovatko planeetat elinkelpoisia vai eivät. Oppimiskokonaisuudessa käytetään kokoavana alustana Padlet-seinää, jonne oppilaat lisäävät pohdintojaan tutkimuksistaan.

Liitteet:

Skenaariotarina

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Työskentelyohjeet oppilaille (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet oppilaille (Word-tiedosto)

Tutkimuslomake

Planeettojen ominaisuudet -taulukko opettajalle

Planeettojen ominaisuudet -taulukko oppilaille

Kuvaus planeetoista

Diat


Esimerkkejä Padlet-seinistä

Skenaario

Planeetta 1

Planeetta 2

Planeetta 3