Siirry suoraan sisältöön

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Elina Mikkonen, Aino Jaakola, Heta Kuhanen, Jenni Kiviharju, Anssi Tapanen, Santeri Räsänen ja Emilia Aintila

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aihe: Arjen kulutusvalintoja koskevat eettiset, terveydelliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Vaatteiden valmistusmaat ja vaatteissa käytettyjen kuitujen ominaisuudet, liikkumisvalintojen vaikutukset ympäristöön sekä ruuan terveys- ja ympäristövaikutukset.

Oppiaineet: maantieto, biologia, kemia, fysiikka ja terveystieto

Ikäluokka: 7.-9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 6 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Valintojen viidakossa –kokonaisuudessa lähestytään arjen kulutusvalintoja eettisistä, terveydellisistä, taloudellisista ja ympäristöllisistä näkökulmista. Kokonaisuuden keskeisenä tavoitteena on lisätä oppilaiden ymmärrystä kestävistä kulutusvalinnoista ja valintojen hyödyistä ja haitoista.
Skenaariovaiheessa oppilaille näytetään video, jossa kuvataan kahden henkilön päivää ja heidän arkisia valintojaan pukeutumisen, syömisen ja liikkumisen osalta. Videon katsomisen jälkeen oppilaat pohtivat omia päivittäisiä valintojaan monisteen avulla.

Tutkimus- ja opiskeluvaiheessa oppilaat kiertävät kolmessa eri työpajassa. Työpajat ovat vaatetyöpaja, liikennetyöpaja ja ruokatyöpaja. Vaatetyöpajan sisältöinä ovat vaatteiden valmistusmaat ja elinkaari sekä vaatteissa käytettyjen kuitujen ominaisuudet. Liikennetyöpajassa suunnitellaan kuvitteellista luokkaretkeä, huomioiden liikkumisvalintojen kustannukset, hiilidioksidipäästöt ja matkaan kuluva aika. Ruokatyöpajassa tutkitaan elintarvikkeiden terveys- ja ympäristövaikutuksia, esimerkiksi juomien happamuuden sekä vesijalanjäljen kautta.

Päätöksentekovaiheessa palataan skenaariovaiheen monisteisiin. Oppilaat pohtivat päivän aikana opitun avulla, muuttaisivatko he tekemiään valintoja. Skenaariovaiheessa tehtyä ajatuskarttaa täydennetään. Oppilaat tekevät pareittain vastamainoksen jonkin työpajan aiheesta hyödyntäen päivän aikana opittua.

Liitteet

Skenaariovideo (ks. sivun alalaita)

Skenaariovaiheen valintamoniste (pdf-tiedosto)

Skenaariovaiheen valintamoniste (Word-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (Word tiedosto)

Tiedostot vaatetyöpajaan:

Vaate-työpajan PowerPoint-tiedosto

Vaate-työpajan kuitukortit (PowerPoint-tiedosto)

Vaate-työpajan kuitujen tunnistustaulukko

Vaate-työpajan polttamisen työohje

Vaate-työpajan veden imukyky ja sähköisyys työohje

Tiedostot liikennetyöpajaan:

Liikennetyöpajan tehtävämoniste (pdf-tiedosto)

Liikennetyöpajan tehtävämoniste (Word-tiedosto)

Liikennetyöpaja PowerPoint

Ajoneuvojen valintamoniste

Mainoskortit kulkuneuvoista

Tiedostot ruokatyöpajaan:

Juomien pH ja hampaat -työskentelypisteen tehtävämoniste (pdf-tiedosto)

Juomien pH ja hampaat -työskentelypisteen tehtävämoniste (Word-tiedosto)

Juomien pH ja hampaat tietokortit

Elintarvikkeiden tuotepakkausten tutkiminen -tehtävämoniste (pdf-tiedosto)

Elintarvikkeiden tuotepakkausten tutkiminen -tehtävämoniste (Word-tiedosto)

Veden kulutus ruokien tuotannossa tehtävämoniste ja vastaustaulukko (pdf-tiedosto)

Veden kulutus ruokien tuotannossa tehtävämoniste ja vastaustaulukko (Word-tiedosto)

Tuotekuvat elintarvikkeista

Päätöksentekovaihe diat (pdf-tiedosto)


Skenaariovideo