Siirry suoraan sisältöön

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Iina Lähteenmäki, Samuli Pekkinen, Suvi Tanskanen ja Maria Uitto

Toimittajat: Petja Hämäläinen ja Sanni Pirttilä

Aihe: näkö-, tunto-, maku-, haju-, kuulo-, liike- ja tasapainoaisti, aistien hämääminen

Oppiaineet: biologia, kemia, fysiikka

Ikäluokka: 9. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 5 x 45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Skenaariovaiheessa aihe esitellään oppilaille taikatemppu-videon avulla ja esiin nostetaan oppimiskokonaisuuden läpi kantava tutkimusongelma: ”Voiko aisteja huijata?”. Oppilaat tekevät aisteihin liittyvien ennakkokäsitystensä pohjalta ajatuskartan, johon palataan päätöksentekovaiheessa.

Tutkimus- ja opiskeluvaiheessa oppilaat työskentelevät pienryhmissä viidellä eri työpisteellä. Työpisteillä opiskellaan tietoa aisteista sekä tehdään erilaisia aistitestejä, erityisesti aistien hämäämiseen liittyen. Esimerkiksi näköaistia hämätään erilaisten optisten illuusioiden kautta, makuaistia sulkemalla hajuaisti makukokemuksen ulkopuolelle sekä tasapainoaistia sulkemalla näköaisti pois käytöstä. Oppilaat täyttävät työpisteillä vastauslomaketta, joka sisältää monipuolisesti kysymyksiä työpisteiden aiheista.

Päätöksentekovaiheessa oppilaat vertailevat kysymyslomakkeidensa vastauksia keskenään ja niistä keskustellaan yhteisesti. Tämän jälkeen palataan vielä skenaariovaiheessa laadittuihin ajatuskarttoihin, joita täydennetään päivän aikana opituilla asioilla. Lopuksi kiteytetään oppimiskokonaisuus tutkimusongelmana olevaan kysymykseen ja pohditaan, voiko aisteja huijata ja millä tavoin. Tutkimusongelman kiteyttäminen voidaan tehdä esimerkiksi kokoamalla yhteinen Padlet-seinä aistien huijaamisesta.

Liitteet:

Työpajan mainos

Opetuksen tueksi Voiko aisteja huijata (PP-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle

Työskentelyohjeet opettajalle

PowerPoint näköaisti työpisteelle (pdf-tiedosto)

Vastauslomake (pdf-tiedosto)

Vastauslomake (Word-tiedosto)