Siirry suoraan sisältöön

Oppimiskokonaisuuden esittely

Kehittäjät: Paavo Auvinen, Tuomas Manelius ja Matti Paalanen

Toimittaja: Petja Hämäläinen

Aiheet: vesi ja sen rooli yhteiskunnassa ja ympäristössä, veden merkitys elämälle, vesistöjen suojelu ja siihen liittyvät hankaluudet

Oppiaineet: biologia, maantieto, kemia

Ikäluokka: 7. luokka

Tavoitteet: Oppimiskokonaisuuteen soveltuvat osat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014

Tavoitteet

Kesto: 4×75 min tai 6×45 min

Kuvaus toteutuksesta:

Skenaario esitellään oppilaille videon avulla. Siinä maailman tilanteesta huolestunut henkilö kertoo asioista, jotka ovat johtaneet maapallon vesivarojen saastumiseen. Hän esittää oppilaille kysymyksiä siitä, kuinka voidaan varmistaa veden säilyminen puhtaana, kuinka vettä riittää kaikille, kuinka voidaan omilla teoilla vaikuttaa vesistöjen puhtauteen ja kuinka voidaan varmistaa, että tulevaisuudessa ihmisille ei käy kuten videon päähenkilölle.

Tutkimusvaiheessa oppilaat pääsevät tutkimaan öljyonnettomuutta, erilaisten tuotteiden valmistamiseen, tuottamiseen, kasvattamiseen ja kuljettamiseen liittyvää piiloveden määrää ja jäteveden puhdistusta. Oppilaat pääsevät myös Vesikouluun.

Oppilaat kokoavat oppimiskokonaisuuden eri vaiheista materiaalia yhteiseen Vesiseinään, joka toimii kollektiivisena alustana oppimiselle. Päätöksentekovaiheessa oppilaat pääsevät esittelemään tuotoksiaan muille oppilaille ja ottamaan kantaa skenaariossa esitettyihin kysymyksiin.

Liitteet:

Työskentelyohjeet opettajalle (pdf-tiedosto)

Työskentelyohjeet opettajalle (Word-tiedosto)

Skenaariovideo (ks. sivun alalaita)

Öljyonnettomuus opettajan ohje

Öljyonnettomuus oppilaan ohje

Piilovesirasti oppilasohje (pdf-tiedosto)

Piilovesirasti oppilasohje (Word-tiedosto)

Jäteveden puhdistaminen -työohje (ks. video sivun alalaita)

Vesikoulu 


Skenaariovideo

Jäteveden puhdistus -työohje