Siirry suoraan sisältöön
Home » Materiaalit » Sähköntuotantotapojen valinta

Sähköntuotantotapojen valinta

Yläkoululaisille suunnatussa tehtäväkokonaisuudessa oppilaat tutustuvat erilaisiin sähköntuotantotapoihin.

Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on

  • laajentaa oppilaiden tietämystä eri sähköntuotantotapojen eduista ja haitoista.
  • auttaa oppilaita ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat sähköntuotantotapojen valintaan.
  • kehittää oppilaiden argumentoinnin ja kriittisen ajattelun taitoja.

Tehtäväkokonaisuuteen laadittua materiaalia voi käyttää lukemattomin eri tavoin. Alla on esitelty eräs käyttötapa, jota tukevat materiaalit löydät myös tämän sivun alaosasta.

Sivustolle on koottu myös muita aiheeseen liittyviä materiaaleja, kuten energia-aiheinen roolipeli, joka löytyy alhaalta kohdasta hyödylliset linkit.


Kuinka korvata fossiiliset polttoaineet tulevaisuudessa?

Oppilaille näytetään alla oleva video fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Videon katsomisen jälkeen keskustellaan oppilaisen kanssa esimerkiksi seuraavien kysymysten pohjalta.

  • Mitä ovat fossiiliset polttoaineet?
  • Millainen vaikutus fossiilisten polttoaineiden käytöllä on ollut ihmisen luomaan maailmaan?
  • Miksi niiden käyttöä tulevaisuudessa joudutaan rajoittamaan?

Seuraavaksi oppilaille kerrotaan, että oppitunnin tavoitteena on, että he löytävät perustellun vaihtoehdon fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi. Tavoitetta lähestytään tarkastelemalla ydinvoiman, vesivoiman, aurinkoenergian, tuulivoiman ja bioenergian etuja ja haittoja. Tarkastelussa oppilaat listaavat etuja ja haittoja heidän ennakkotietämyksensä, oppikirjan ja alla esitettyjen videoiden avulla.

Väittely – mikä on paras vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden käytölle Suomessa?

Seuraavaksi oppilaista muodostetaan viisi ryhmää luokassa pidettävää väittelyä varten. Kukin ryhmä edustaa yhtä sähköntuotantotapaa. Ryhmäläiset valmistautuvat väittämään, että heidän edustamansa sähköntuotantotapa on paras vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden käytölle Suomessa.
Oppilaat valmistautuvat väittelyyn täyttämällä alla olevan argumentaatiokaavion (löytyy pdf:nä sivuston alareunasta).

Väitämme, että __________________________ on paras sähköntuotantotapa.
Perustelut Mitkä asiat/faktat tukevat väitettänne? Selitä myös,miten asiat/faktat tukevat väitettänne.
Emme usko, että ______________________________ (valitse jokin muu sähköntuotantotapa) on paras sähköntuotantotapa, koska…
Vastaväite Millä perusteella joku voi epäillä, ettei teidän sähköntuotantotapanne olekaan paras mahdollinen?
Vastaväitteen torjunta Miten voit torjua epäilyn ja vakuuttaa, että teidän sähköntuotantotapanne on paras mahdollinen?

Kaaviossa oppilasryhmät

  • esittävät heidän väitteen: ”Tuulivoima on paras tapa korvata fossiilisten polttoaineiden käyttö Suomessa.” (väite)
  • perustelevat väitteen esittämällä sitä tukevia tietoja/faktoja ja selittämällä miten ne tukevat heidän edustamansa sähköntuotatotavan valintaa (perustelu).
  • miettivät vastaväitteen, miten joku voisi kyseenalaistaa heidän edustamansa sähköntuotantotavan valintaa (vastaväite)
  • miettivät, kuinka he voivat torjua vastaväitteen (vastaväitteen torjunta).

Lisäksi oppilaat valmistautuvat haastamaan muita sähköntuotantotapoja miettimällä perusteita niiden käytön kyseenalaistamiselle.

Tämän jälkeen kukin ryhmä esittää miksi heidän sähköntuotantotapa pitäisi valita fossiilisten polttoaineiden korvaajaksi. Muut ryhmät saavat esittää kyseenalaistavia kysymyksiä ja kommentteja, joihin esitysvastuussa oleva ryhmä esittää vastineensa.

Lopuksi opettaja kokoaa väittelyn arvioimalla kuka ryhmistä oli vakuuttavin. Toisin sanoen millä ryhmällä oli vahvimmat perustelut heidän edustamansa sähköntuotantotavan valinnalle.

Ekstratehtävä

Ekstra-/kotitehtävänä oppilaat voivat arvioida millaisena sähköntuotantotapana tuulivoima näyttäytyy alla olevassa videossa.


Sähköntuotantotapojen hyvät ja huonot puolet (pdf)

Argumentointikaavio sähköntuotantotavoista & extratehtävä (pdf)


Hyödylliset linkit

Alla oivallista lisämateriaalia sähköntuotantotapojen opettamiseen.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *