Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin

Ilmiöiden ihmetyksestä fysiikan oppimiseen argumentoinnin keinoin

Argumentointia painottava luonnontieteiden kouluopetus – aktiviteetti MAOL:n syyskoulutuspäiviltä

Maol:n syyskoulutuspäivillä pidettiin työpaja argumentointia painottavasta luonnontieteiden kouluopetuksesta. Työpajassa tarkasteltiin argumentoinnin perusteita ja argumentoinnin painottamista alla olevan tehtävän avulla. Tehtävässä osallistujien tuli muodustaa argumentti siitä,… Lue lisää »Argumentointia painottava luonnontieteiden kouluopetus – aktiviteetti MAOL:n syyskoulutuspäiviltä

Sähköntuotantotapojen valinta

Yläkoululaisille suunnatussa tehtäväkokonaisuudessa oppilaat tutustuvat erilaisiin sähköntuotantotapoihin.

Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on

  • laajentaa oppilaiden tietämystä eri sähköntuotantotapojen eduista ja haitoista.
  • auttaa oppilaita ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat sähköntuotantotapojen valintaan.
  • kehittää oppilaiden argumentoinnin ja kriittisen ajattelun taitoja.

Tehtäväkokonaisuuteen laadittua materiaalia voi käyttää lukemattomin eri tavoin. Alla on esitelty eräs käyttötapa, jota tukevat materiaalit löydät myös tämän sivun alaosasta.

Lue lisää »Sähköntuotantotapojen valinta

Liikkeen tutkiminen – vierivät tangot

Tehtäväkokonaisuudessa oppilaille näytetään videot erilaisten tankojen liikkeestä. Oppilaiden tehtävänä on päätellä, millaisessa liikkeessä tangot ovat. Lisäksi heitä pyydetään tarkastelemaan tankojen kulkemia matkoja ja nopeuksien sekä kiihtyvyyksien suuruuksia. Apuna on niin videoita liikkeestä kuin videoanalyysejä sekä niiden mukaisia kuvaajia.

Lue lisää »Liikkeen tutkiminen – vierivät tangot

Geometrisen optiikan perusteet – peilikuva

Tehtäväkokonaisuus käsittelee kuvan muodostumista tasopeilistä. Tehtävissä tarkastellaan peilissä muodostuvan valekuvan paikkaa ja sen havaitsemista erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on havainnollistaa, kuinka peilistä näkeminen voidaan selittää valon suoraviivaisen kulun ja heijastuslain avulla. Lue lisää »Geometrisen optiikan perusteet – peilikuva

Lämpöoppi

Yläkoululaisille suunnatussa lampöopin tehtäväkokonaisuudessa käsitellään eri olomuodossa olevien aineiden jäähtymistä ja faasimuutoksia. Tehtäväkokonaisuus koostuu kolmesta tehtävästä:

  • Veden jäähtyminen
  • Veden jäätyminen
  • Jäiden kalastelua

Tehtävät löytyvät sivulta ja tulostettavina sivun alalaidasta työohjeina.

Lue lisää »Lämpöoppi

Benji-hyppääjän putoamisliike

Tehtäväkokonaisuudessa tarkastellaan benji-hyppääjän, tai yleisemmin köyteen kytketyn kappaleen putoamisliikettä. Tehtäväkokonaisuuden tavoitteena on syventää ymmärrystä kappaleiden putoamisliikkeestä.

Katso kuvaus tehtäväkokonaisuuden käytöstä: Benji-kokeilu 9-luokkalaisten kanssa ja työohje oppilaille.

Lue lisää »Benji-hyppääjän putoamisliike

Benji-kokeilu 9-luokkalaisten kanssa

Alle on kuvattu opetuskokeilu, jossa 9-luokkalaiset pehrehtyivät benji-hyppääjän liikeeseen ja luonnontieteille ominaiseen argumentointiin Itä-Suomen yliopiston LUMA-labroratoriossa.

Kokeilun aluksi oppilaiden kanssa pohdittiin, millaisia vaiheita benji-hypystä voi tunnistaa hyppääjän liikkeen perusteella. Pohdinnan perusteella oppilaat tunnistivat ainakin seuraavat kolme vaihetta.
– Vaihe 1: Hyppääjä liikkuu alaspäin siten, että hän on kiihtyvässä liikkeessä
– Vaihe 2: Hyppääjä liikkuu alaspäin siten, että hänen vauhtinsa hidastuu
– Vaihe 3: Hyppääjä liikkuu ylöspäin
Tämän jälkeen oppilaille kerrottiin, että näistä kolmesta vaiheesta tehtäväkokonaisuus keskittyy ensimmäiseen, jossa hyppääjä liikkuu alaspäin vauhtiaan kasvattaen.

Lue lisää »Benji-kokeilu 9-luokkalaisten kanssa