Siirry suoraan sisältöön
Home » Materiaalit » Pedagogisia toimintaohjeita opettajalle oppilaiden minäpystyvyyden kohentamiseksi

Pedagogisia toimintaohjeita opettajalle oppilaiden minäpystyvyyden kohentamiseksi

Pedagogisia toimintaohjeita opettajalle, miten tukea oppilaiden minäpystyvyyden kohentumista.

Opettajan toiminnan kautta tehdään pitkäjänteinen työskentely matematiikan opiskelussa näkyväksi, tarjotaan sosiaalista kannustusta ja vertaismalleja sekä lievennetään virheiden tekemiseen mahdollisesti liittyvää häpeää. Opettajan avustuksella oppilaat asetettavat tavoitteita, joilla edistetään oppilaiden realistista käsitystä omasta osaamisestaan ja tehdään edistyminen näkyvämmäksi. Opettajan toiminnalla rakennetaan oppimisympäristöä, jossa huomioidaan myös matematiikan ominaispiirteet, kuten matematiikan kieli.

Seuraavassa on käytännön esimerkkejä siitä, miten opettaja voi kiinnittää huomiota toimintaansa ja puheeseensa matematiikan oppitunneilla:

 • Matematiikasta puhuminen, työskentelyn ja prosessoinnin merkityksen korostaminen
  • Korostetaan oppilaille, että oikeat vastaukset eivät tule
   kuin ”salama kirkkaalta taivaalta” vaan että matematiikan oppiminen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä.
  • Tehtävien ratkaisut eivät ole pääasia, vaan myös se miten
   ratkaisuun on päästy. Vääräänkin ratkaisuun pääsy oikealla
   ratkaisustrategialla on merkityksellistä.
 • Keskustelukulttuurin kehittäminen
  • Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan omasta ajattelustaan ja ratkaisustrategioistaan luokassa.
  • Virheet tai epäonnistuminen eivät ole häpeällistä. Muiden tehdessä virheitä ei ilkuta vaan virheistä opitaan ja autetaan toista etenemään työskentelyssä.
 • Erilaisten ratkaisutapojen/ajattelumallien ja virheiden käsittely, rohkaiseminen
  • Muistutetaan oppilaita siitä, että virheiden tekeminen on osa matematiikan oppimista ja matematiikan tunnilla työskentelyä.
 • Viikoittaisten tavoitteiden esittäminen ja tavoitteisiin viittaaminen, kun ne on saavutettu
  • Viikoittaiset tavoitteet käydään läpi viikon alussa, ja niihin viitataan oppitunneilla.
  • Tavoitteisiin palataan viikon lopuksi ja niiden saavuttamista arvioidaan hymiöiden avulla.
  • Mikäli tavoitteiden saavuttamisessa ei olla onnistuttu, pohditaan minkälaisista tekijöistä tämä johtuu. Onko esimerkiksi oppitunneilla on ollut häiriötekijöitä, olisiko omassa työskentelyssä tai toiminnassa parantamisen varaa, miten työskentelyä tai toimintaa voisi tukea jatkossa?
 • Oppilaiden edistymisen näkyväksi tekeminen
  • Annetaan positiivista palautetta niin pienten kuin suurtenkin onnistumisten hetkillä.
  • Palautteenannon tulisi olla kuitenkin realistista.
  • Edistyminen ei ole vain sitä, että oppilas suoriutuu lopullisesta oppimistavoitteesta vaan myös prosessin yksittäisistä vaiheista suoriutuminen on merkityksellistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *