Siirry suoraan sisältöön
Home » Materiaalit » Tehtävä 3. Merkittävät keksinnöt ja urapolut – Yhteistoiminnallinen ryhmätyöskentely

Tehtävä 3. Merkittävät keksinnöt ja urapolut – Yhteistoiminnallinen ryhmätyöskentely

Ajankäyttö: 45 min.
Tarvittavat välineet: kirjoitusvälineet, tietokoneet tai tabletit.

Tehtävän tavoitteet

Tehtävän kautta oppilaat pääsevät tarkastelemaan merkityksekkäitä luonnontieteiden, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden alojen keksintöjä ja selvittämään, millainen koulutus- ja urapolku johtaa keksintöjen parissa työskentelemiseen.


Tehtävän toteuttaminen

Seuraavassa on esitetty esimerkki, jossa oppilaat tutustuvat fysiikan, kemian ja tietojenkäsittelytieteiden aloihin.

Luokka jaetaan kuuteen ryhmään. Ryhmät voivat luokan koosta riippuen olla 2-4 hengen ryhmiä. Jokaiselle ryhmälle arvotaan lappu, jossa lukee yksi ala joko ”fysiikan ala”, ”kemian ala” tai ”tietojenkäsittelytieteiden ala”.

Ryhmät asettuvat luokkaan erilleen toisistaan:


Ryhmille jaetaan A3-kokoiset paperit, johon he rakentavat käsitekartan vastaten sen kautta seuraaviin kysymyksiin:

(Oppilaat saavat käyttää tiedonhaussa apunaan internetiä.)

1. Luetelkaa ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta merkityksekkäitä keksintöjä ja tuotteita, joiden kehittämisessä on tarvittu lapussanne lukevan alan tietoutta.

Esimerkkejä:

– Fysiikassa: silmälasit, erilaiset energiantuotantomenetelmät, moottorit..
– Kemiassa: lääkkeet, lannoitteet, polttoaineet, kosmetiikkatuotteet, säilöntäaineet, hajusteet..
– Tietojenkäsittelytieteissä: verkkopalvelut, pelit, sosiaalisen median palvelut, lentokoneissa ja laivoissa käytettävät sovellukset..

2. Valitkaa mielenkiintoisin keksintö ja suunnitelkaa koulutus- ja urapolku ammattiin, jossa työskennellään keksinnön parissa. Piirtäkää paperille koulutus- ja urapolku, jossa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin suuntaudutaan peruskoulun jälkeen? (lukio, ammattikoulu.. )
  • Tarkastelkaa verkosta oppilaitoksia, joihin voi suuntautua toisen asteen koulutuksen jälkeen (yliopistot, ammattikorkeakoulut..)
  • Millaiset alaan liittyvät työpaikat kiinnostavat teitä eniten? Listatkaa pari sellaista työpaikkaa, jonne mieluiten hakisitte töihin.

Lopuksi luokka järjestetään siten, että kolme ryhmää käy keskenään läpi toistensa tuotokset. Tarkoituksena on, että yksi fysiikan alaan tutustunut ryhmä esittelee käsitekarttansa kemian alaan ja tietojenkäsittelytieteiden aloihin tutustuneille ryhmille ja niin edelleen.

Koko luokan kesken voidaan lopuksi valita oppilaiden mielestä mielenkiintoisimmalta vaikuttava ala.


Esimerkki 1
Esimerkki 2

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *