Siirry suoraan sisältöön
Home » Hankkeet » Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa

Työelämä tutuksi LUMA-aineiden opetuksessa

Tehtävä 10. Hullunkuriset LUMA-perheet -korttipeli

Ajankäyttö: 3 x 45 min.
Tarvikkeet:
tietokoneet tai tabletit, kartonkia tai laminointikone korttien tekemistä varten.

Tehtävän tavoitteet

Oppilaat tutustuvat luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan alan ammatteihin, koulutuspolkuihin ja yrityksiin verkosta löytyvän materiaalin kautta. Tällä materiaalilla tarkoitetaan esimerkiksi ammatinvalintaan keskittyviä verkkosivuja, yritysten ja oppilaitosten verkkosivuja sekä eri alojen ammattilaisten haastatteluja.

Lue lisää »Tehtävä 10. Hullunkuriset LUMA-perheet -korttipeli

Tehtävä 9. Learning café roolimallien kanssa

Ajankäyttö: 2 x 45 min.
Tarvittavat välineet: kirjoitusvälineet, tietokoneet tai tabletit.

Tehtävän tavoitteet

Tässä harjoituksessa oppilaat tutustuvat oppitunnille kutsuttujen kouluvierailijoiden kykyihin ja kiinnostuksen kohteisiin, koulutus- ja urapolkuihin sekä työnkuviin keskustelemalla vieraiden kanssa Learning Café -työskentelytapaa hyödyntäen.

Kohtaamalla vierailijat kasvotusten oppilaat pystyvät muodostamaan heidän kanssaan tasavertaisemman keskusteluyhteyden kuin tilanteissa, joissa vierailija pitää esityksen luokan edessä. Keskustelujen kautta nuoret pääsevät jyvälle siitä, millaisia persoonia vierailijat ovat. Keskustelut ovat myös oivallinen tapa rikkoa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian aloilla työskenteleviin ihmisiä koskevia stereotypioita.

Lue lisää »Tehtävä 9. Learning café roolimallien kanssa

Tehtävä 8. Vierailu LUMA-alan yritykseen tai oppilaitokseen

Ajankäyttö: 3 x 45 min.

Tutustumiskäynnit yritykseen ja oppilaitoksiin ovat oiva tapa lisätä nuorten tietoa siitä, mitä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa tehdään ja millaisia ihmisiä niissä työskentelee. Tutustumiskäynneillä on helppoa tutustuttaa nuoret erilaisiin LUMA-alojen ammatteihin ja niihin johtaviin koulutuspolkuihin.

Lue lisää »Tehtävä 8. Vierailu LUMA-alan yritykseen tai oppilaitokseen

Tehtävä 7. Vierailija LUMA-aineiden tunnille

Ajankäyttö: 2 x 45 min.

Kouluvierailijat ovat oivallinen ajantasaisen LUMA- ja teknologian alojen työelämätiedon lähde. Kertomalla työstään vierailijat voivat lieventää aloihin kohdistuvia kielteisiä asenteita ja virheellisiä käsityksiä sekä purkaa jatkokoulutus- ja uravalintaa perusteettomasti rajaavia perinteisiä käsityksiä eri ammattien sukupuolisidonnaisuudesta. Ihanteellisessa tilanteessa vierailija herättää oppilaissa ajatuksen ”tuollaisessa ammatissa minäkin haluan työskennellä!”

Lue lisää »Tehtävä 7. Vierailija LUMA-aineiden tunnille

Tehtävä 6. Käänteinen työhaastattelu

Ajankäyttö: 3 x 45 min.
Tarvittavat välineet: kirjoitusvälineet, tietokoneet tai tabletit.


Tehtävän toteuttaminen

Oppilaat jaetaan 3-5 hengen ryhmiin. Oppilaille kerrotaan, että tietyt alueella toimivat LUMA- ja tekniikan alan yritykset haluavat palkata heidät kaikki töihin. Yhteistyöyrityksiä voi hankkia tehtävää varten esimerkiksi 3-5 kappaletta.

Oppilaiden tulee ottaa selville, millä näistä yrityksistä on heille eniten tarjottavaa. Oppilaat suunnittelevat yrityksiä varten käänteisen työhaastattelun: kysymykset suunnataan työnantajalle eikä työnhakijalle!

Lue lisää »Tehtävä 6. Käänteinen työhaastattelu

Tehtävä 5. Arvaa ammatti!

Ajankäyttö: 15 minuuttia.
Tarvikkeet: muistiinpanovälineet.


Tehtävän toteuttaminen

Tämä tehtävä toteutetaan oppitunneille kutsuttavien yritys- tai oppilaitosvierailijoiden kanssa. Tehtävä perustuu siihen, ettei vierailijan ulkoisesta olemuksesta voi päätellä, missä ammatissa hän työskentelee. Erityisen hyvin tehtävä toimii sukupuolelleen epätyypillistä ammattia harjoittavan vierailijan kanssa. Tehtävän tavoitteena on tarjota oppilaille monipuolisia roolimalleja LUMA- ja teknologian aloilla työskentelevistä henkilöistä ja kartuttaa oppilaiden työelämätuntemusta näiltä aloilta.

Lue lisää »Tehtävä 5. Arvaa ammatti!

Tehtävä 4. LUMA- ja teknologian alojen yrityksiin tutustuminen verkosta löytyvän tiedon avulla

Tehtävän kesto: 2 x 45 min.
Tarvittavat välineet: tulostettuja yritysten logoja, tietokoneet tai tabletit.

Tehtävän tavoitteet

1. Osoittaa luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian alojen merkityksellisyys oppilaiden oman elämän kannalta.
2. Perehdyttää oppilaat LUMA- ja teknologian alojen koulutus- ja urapolkuihin.

Lue lisää »Tehtävä 4. LUMA- ja teknologian alojen yrityksiin tutustuminen verkosta löytyvän tiedon avulla

Tehtävä 3. Merkittävät keksinnöt ja urapolut – Yhteistoiminnallinen ryhmätyöskentely

Ajankäyttö: 45 min.
Tarvittavat välineet: kirjoitusvälineet, tietokoneet tai tabletit.

Tehtävän tavoitteet

Tehtävän kautta oppilaat pääsevät tarkastelemaan merkityksekkäitä luonnontieteiden, matematiikan ja tietojenkäsittelytieteiden alojen keksintöjä ja selvittämään, millainen koulutus- ja urapolku johtaa keksintöjen parissa työskentelemiseen.

Lue lisää »Tehtävä 3. Merkittävät keksinnöt ja urapolut – Yhteistoiminnallinen ryhmätyöskentely

Tehtävä 2. Merkittävät keksinnöt ja urapolut

Ajankäyttö: 3 x 45 min.
Tarvittavat välineet: kirjoitusvälineet, tietokoneet/tabletit.

Tehtävän tavoitteet

1. Saada oppilaat tiedostamaan luonnontieteiden merkityksellisyys ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta.
2. Perehdyttää oppilaat siihen, millaisten koulutus- ja urapolkujen kautta näillä aloilla ja merkityksellisten keksintöjen parissa pääsee työskentelemään.

Lue lisää »Tehtävä 2. Merkittävät keksinnöt ja urapolut

Tehtävä 1. Piirrä tieteentekijä

Ajankäyttö: 45 min
Tarvittavat välineet: piirustusvälineet

Draw a Scientist Test (DAST)

Draw a Scientist Test (DAST) on David Wade Chambersin vuonna 1983 kehittämä testi, jota käytetään tieteentekijöihin liittyvien stereotypioiden tunnistamiseen.

Yläkoulussa testi voidaan teettää oppilaille esimerkiksi ennen vierailua LUMA- tai teknologian alan yritykseen/oppilaitokseen tai ennen LUMA- ja teknologia-alojen työelämätuntemusta kartuttavien tehtävien tekemistä. Piirrosten avulla oppilaat voidaan virittää tieteentekijöitä koskevia stereotypioita kyseenalaistavaan keskusteluun.

Lue lisää »Tehtävä 1. Piirrä tieteentekijä