Siirry suoraan sisältöön
Home » Materiaalit » Tehtävä 8. Vierailu LUMA-alan yritykseen tai oppilaitokseen

Tehtävä 8. Vierailu LUMA-alan yritykseen tai oppilaitokseen

Ajankäyttö: 3 x 45 min.

Tutustumiskäynnit yritykseen ja oppilaitoksiin ovat oiva tapa lisätä nuorten tietoa siitä, mitä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa tehdään ja millaisia ihmisiä niissä työskentelee. Tutustumiskäynneillä on helppoa tutustuttaa nuoret erilaisiin LUMA-alojen ammatteihin ja niihin johtaviin koulutuspolkuihin.

Henkilökunnan kautta nuorille voidaan välittää ajantasaista tietoa siitä, millaista vierailukohteessa työskenteleminen käytännössä on, millaisia työtehtäviä siellä tehdään, millaisille kyvyille siellä on käyttöä ja miten työntekijät soveltavat peruskoulussa ja sen jälkeen suorittamassaan koulutuksessa oppimiaan tietoja ja taitoja.

Kerro oppilaillesi, missä aiotte käydä vierailulla. Pohtikaa oppilaiden kanssa seuraavia kysymyksiä ennen vierailua:

  1. Millaisia henkilöitä vierailukohteessa työskentelee? Kuvaile henkilöiden sosiaalisia ja ulkoisia ominaisuuksia.
  2. Mitä vierailukohteessa tehdään? Millaisia työtehtäviä työntekijät hoitavat?
  3. Millainen vierailukohteen työympäristö on? Miltä siellä näyttää?
  4. Millainen koulutus vierailukohteessa työskentelevillä henkilöillä on?
  5. Keksi vähintään yksi asia, jonka ehdottomasti haluaisit saada selville vierailukohteesta tai tutustuttavasta alasta vierailun aikana.

Pyydä oppilaita kirjoittamaan ajatuksiaan ylös ensin pareittain tai kolmen hengen ryhmissä. Tämän sivun lopusta löytyy ladattava moniste muistiinpanojen kirjoittamista varten. Käykää lopuksi kysymykset yhdessä läpi ja kirjatkaa parien ja ryhmien ajatukset tämän sivun ohessa löytyvään PowerPoint-tiedostoon.

Pohtikaa samoja kysymyksiä vierailun jälkeen. Pitivätkö oppilaiden ennakkokäsitykset paikkansa? Miten vierailu muutti oppilaiden mielikuvia vierailukohteesta ja siellä työskentelevistä ihmisistä? Kirjatkaa parien ja ryhmien havainnot ja ajatukset samaan PowerPoint-tiedostoon, johon kirjasitte ennakkokäsityksetkin.


Pohdittavaa ennen vierailua: moniste oppilaiden muistiinpanoja varten

Muokattavat PowerPoint-diat tehtävää varten

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *